Van der Wal voor het hek, afgesloten met een hangslot. FOTO NIELS DE VRIES

Burger sluit polderweg voor waterschap: 'Dus dan sil de plysje wol meikomme'

Van der Wal voor het hek, afgesloten met een hangslot. FOTO NIELS DE VRIES

Met een groot slot heeft Reinoud van der Wal het doodlopende stukje van de Hooivaartsweg in Gersloot voor zijn deur afgesloten. Het waterschap mag er niet meer langs.

Van der Wal voelt zich gemangeld tussen waterschap en gemeente en vreest dat hij straks aan het kortste eind trekt. Het is ook een eigenaardige situatie waarin hij zich bevindt. Belt hij de gemeente over het weggetje, dan wordt hij doorverwezen naar het waterschap; belt hij het waterschap dan krijgt hij te horen dat deze instantie van rechtswege niets aan wegonderhoud mag doen.

Vreemde splitsing tussen eigendom en onderhoud

Nog vreemder: het weggetje is eigendom van Wetterskip Fryslân, maar het onderhoud komt voor rekening van Van der Wal en zijn buurman Jort Mercuur die het Tripgemaal bewoont.

Die splitsing tussen eigendom en onderhoud is, zo vermoedt Van der Wal, ooit zo geregeld bij de laatste ruilverkaveling, ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw. ,,Ik hie dat ek witte kind want doe’t wy yn 1993 hjir kamen te wenjen, stie der al wat oer yn it keapkontrakt. Mar ik haw my der noait echt yn ferdjippe’’, aldus Van der Wal.

Het is ook niet erg, want het weggetje wordt alleen door hemzelf gebruikt. Veel slijtage is er dus niet. ,,In auto, motor, fyts, mear komt der net del. En foar swierder ferkear is it ek net geskikt. De boeren bygelyks witte dat. Dy komme hjir ek net mear del mei hun trekkers en masjines.’’

Het waterschap doet dat wel. Toen vorig jaar gehekkeld werd met een zware machine, zag Van der wal de weg verzakken. ,,En de kop en pantsjes stienen by ús yn de wenkeamer te ratteljen yn de kast.’’

Hekkelseizoen

Bij het begin van het hekkelseizoen enkele weken geleden, nam Van der Wal contact op met het waterschap, met het verzoek om te rijden. ,,Mar de amtners woenen der neat fan witte. Se moatte der del, steane yn haren rjocht, en as ik it slot der net ôfhelje, dan skeakelje se de hanthavers yn. Dus dan sil de plysje wol meikomme.’’

Het waterschap gaat dit jaar gewoon over het weggetje. ,,It is ús dyk en dy is net geweldich mar ek sa min dat wy der net lâns kinne. Foar dit jier is it sa as it is, foar oar jier moatte we der noch marris mei de oanwenjenden oer prate’’, aldus woordvoerder Michiel Zijlstra.

Het waterschap heeft vele van dergelijke situaties in de provincie. ,,As wy foar alles in oplossing sykje moatte en in dieplader ynhiere moatte, dat sjit ek net op.’’ Is er aantoonbare schade aan de bezitting van Van der Wal, dan staat het hem vrij een claim in te dienen.

Hoe het maandag afloopt als de hekkelaars zich melden? Van der Wal: ,,Dat sille wy dan wol wer sjen. Ik lit it slot earst moai sitte.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct