De gemeente Heerenveen heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen voordat ze 14.000 euro terugvorderde van een bijstandsgerechtigde.

De vrouw had een bijstandsuitkering en moest de 14.000 euro terugbetalen omdat haar ouders volgens de gemeente Heerenveen tussen 2015 en 2018 haar boodschappen betaalden. Maar het onderzoek van de gemeente waarop dat besluit in 2018 genomen werd, wordt door de onafhankelijk commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerenveen onderuit gehaald.

De gemeenteraad van Heerenveen wil het verslag van de commissie hebben en vroeg wethouder Hedwich Rinkes daar afgelopen dinsdag om, tijdens een discussie over het bijstandsbeleid naar aanleiding van eerdere artikelen in de LC. Rinkes weigerde het verslag te geven, met als argument dat de privacy van de vrouw daarmee geschonden kon worden. De Leeuwarder Courant heeft het document in haar bezit.

‘Naar het oordeel van de commissie heeft het college niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er in de situatie van bezwaarde sprake is van zeer bijzondere omstandigheden welke afstemming van de bijstand rechtvaardigen’, begint de commissie met haar advies aan het college van b en w van Heerenveen. Afstemming van de bijstand betekent het terugvorderen van een deel van de uitgekeerde bijstandsuitkering – in dit geval ruim 14.000 euro.

‘Het college heeft daarbij nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen’, vervolgt de commissie. Met een aantal voorbeelden schiet de commissie gaten in het besluit tot terugvordering.

Conclusie gemeente strookt niet met bankafschriften

De vrouw werd in juli 2018 op het gemeentehuis ontboden voor een gesprek. Daarbij werd haar gevraagd om bankafschriften mee te nemen over de laatste drie maanden. De vrouw verklaarde tijdens dat gesprek dat haar ouders boodschappen voor haar deden, vanaf het moment dat zij in 2015 (deels) afhankelijk was van een bijstandsuitkering. Maar ze toonde met de afschriften ook aan dat zij zelf regelmatig boodschappen betaalde. En ook contante opnamen van haar rekening, had de vrouw volgens eigen zeggen uitgegeven aan boodschappen. Maar, zo stelt de commissie, dit heeft de gemeente niet verder onderzocht.

De gemeente trok – in weerwil van de getoonde afschriften en verklaringen van zowel de vrouw als haar ouders – de conclusie dat haar ouders vanaf 2015 alle boodschappen voor de vrouw betaalden. ‘Dit strookt niet met pintransacties uit de bankafschriften’, oordeelt de commissie.

‘Het college heeft in haar rapportage neergelegd dat een uitgebreider onderzoek naar de bankafschriften zelfs niet nodig is’, gaat de commissie verder.

In plaats van meer informatie in te winnen en verder onderzoek te doen, berekende de gemeente het bedrag dat zij ‘onterecht aan bijstand’ had ontvangen. Daarvoor ging de gemeente uit van maandelijkse bedragen van tussen de 295 euro en 326 euro- de zogenaamde Nibud-norm. Over de hele periode van 2015 tot 2018. Dat resulteerde in een terugvordering van 14,298,86 euro.

Commissie komt tot andere conclusie

Dat de vrouw boodschappen van haar ouders krijgt, bestrijdt de commissie niet. Maar in plaats van dat aan te merken als fraude of het niet voldoen aan de informatieplicht, komt de commissie tot een andere conclusie. De hulp van haar ouders is volgens hen ‘niet onverenigbaar met de bijstandsverlening’. Ook de inlichtingenplicht is daarom volgens de commissie ‘niet geschonden’.

Sterker nog, de hulp van de ouders heeft er volgens de commissie voor gezorgd dat de vrouw ‘uit de schulden is gebleven en heeft zij onder meer een wasmachine en zwemdiploma’s zelf kunnen bekostigen’.

De commissie bezwaarschriften kwam in februari 2019 met haar conclusie en advies. Er was geen grondslag om het bedrag van ruim 14.000 euro terug te vorderen. ‘Het bestreden besluit kan niet in stand blijven’. Het college van b en w neemt het advies over. De terugbetaling is van de baan.

Lees ook | G roenLinks wil onderzoek naar alle terugvorderingen van bijstand in heerenveen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct