Vernieuwing en verduurzaming voor dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum

In oktober vorig jaar knipten de jongste vrijwilligster de negenjarige Sterre Hooghiemster en de oudste vrijwilligster de tachtigjarige Eppie Rutten het lintje door om het vernieuwde dorpshuis te openen. FOTO JAN SPOELSTRA Foto: JanSpoelstra.nl

Met een grootscheepse opfrisbeurt die drie jaar geleden in gang werd gezet, is dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum weer klaar voor de toekomst.

De Stichting Dorpshuis Wijnaldum investeerde bijna 400.000 euro in een grondige verbouwing die vrijdag feestelijk werd geopend. Tijdens de verbouw waren steeds zo’n twintig tot dertig vrijwilligers in touw, vertelt Andreas Zijlstra, voorzitter van de verbouwingswerkgroep. Daarnaast werd een aannemer ingeschakeld.

Hij schetst hoe De Bijekoer erbij stond voor de metamorfose: ,,Slecht geïsoleerd, versleten, alles in de kleuren bruin en beige, vergeeld interieur en een logistiek die niet goed was.’’ Zo zat de berging op een onlogische plek en kon de vergaderzaal alleen bereikt worden via de keuken.

Vernieuwde entree en vergaderzaal

Nu kent het dorpshuis een frisse nieuwe entree, die extra bijgebouwd is, evenals de nieuwe vergaderzaal die nu vanuit de centrale hal bereikbaar is. De zaal is multifunctioneel waarmee de stichting nieuwe doelgroepen naar binnen hoopt te halen. Gedacht wordt aan activiteiten die dakloos raken als Trebol in Harlingen dichtgaat.

Ook is er inmiddels een ruilbibliotheek gekomen en zit het gebiedsteam op vaste uurtjes in de nieuwe zaal. Daarvoor is er een keurige wachtruimte gecreëerd.

De verbouwing ging gepaard met een grote duurzaamheidsslag. De vloeren gingen eruit, er kwamen nieuwe betonvloeren in met vloerverwarming en er kwam een warmtepomp.

Die laatste voorziening zorgde voor de nodige hoofdbrekens, want in het verouderde gebouw moest heel wat aangepast worden om een warmtepomp rendabel te maken. Het pand is 35 jaar oud. Uiteindelijk hoopt het dorpshuis lagere stookkosten over te houden.

De heropening werd verricht door de oudste (Eppie Rutten) en de jongste vrijwilliger (Sterre Hooghiemster). Daarna vond een receptie plaats en ’s avonds was er feest.