Harlingen wil eigen personeel in centrum beter huisvesten

Het stadhuis van Harlingen. FOTO LC

Een raadsmeerderheid in Harlingen wil de gemeentelijke werknemers huisvesten in de binnenstad. Over een half jaar moeten alle gegevens op tafel liggen.

Ruim een jaar geleden zette het college nog vol in op nieuwbouw voor het ambtelijk apparaat aan de Westerzeedijk. Nu zet zij vol in op centralisatie in de binnenstad. Een raadsmeerderheid volgt dit streven.

Over de huisvesting van het eigen personeel wordt al lange tijd gesproken. De gebouwen aan de Noorderhaven en vooral de Voorstraat zijn niet functioneel en geschikt. Sinds twee jaar wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de werkomstandigheden te verbeteren en de diensten meer te integreren. Op dit moment zijn de werknemers verspreid over vijf locaties in de stad.

Blik vooral gericht op centrum

Werd begin vorig jaar nog een shortlist met meerdere geschikte locaties opgesteld, inmiddels is de blik vooral gericht op het centrum. Locaties aan de Westerzeedijk en de N31 zijn echter nog niet geheel afgeschreven. Voor een adequate huisvesting in de binnenstad is het nodig zeker twee of drie panden aan te schaffen. De mogelijkheden en kosten hiervan zijn recent in kaart gebracht en vertrouwelijk met de gemeenteraad gedeeld.

CDA en ChristenUnie pleitten tevergeefs voor een nader onderzoek naar de plannen in het centrum en respectievelijk de Westerzeedijk en de N31. De meerkosten zouden zich eenvoudig terugverdienen, denkt Hendrik Sijtsma (CDA). ,,Het drukt de prijzen als er een alternatief is.’’

Wethouder Harry Boon meende dat een uitgebreider onderzoek, naast verdere uitwerking van de centrumlocatie, niet nodig is. Bovendien krijgt de raad het laatste woord als over een half jaar alle gegevens op tafel liggen.