Harlingen wil 'bubble barrier' in Van Harinxmakanaal

Ook de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal moet zelfvoorzienend worden FOTO AISE VAN BEETS

De gemeente Harlingen onderzoekt of het mogelijk is een ‘bubble barrier’ aan te leggen in het Van Harinxmakanaal. De installatie moet plastics uit het water halen.

Samen met Port of Harlingen, Rijkswaterstaat, de provincie, Streekwurk en Wetterskip Fryslân heeft Harlingen belangstelling getoond in The Great Bubble Barrier. De installatie kan plastic en ander zwerfvuil in rivieren en kanalen onderscheppen en daarmee vervuiling in de Waddenzee voorkomen.

De bubble barrier bestaat uit een buis op de bodem, waar lucht doorheen gepompt wordt, zodat een bellenscherm ontstaat. Hierdoor wordt het afval naar de oppervlakte gestuwd, waar het in een opvangbak aan de kade terechtkomt. Zowel schepen als vissen kunnen de afvalzuiger passeren, maar plastic wordt gestopt. Wereldwijd wordt het probleem van zwerfafval in open water steeds vaker onderkend.

Voordat de bubble barrier daadwerkelijk kan worden aangelegd, is voorbereidend onderzoek nodig om te kijken of de installatie gerealiseerd kan worden in het Van Harinxmakanaal. De kosten van dit onderzoek bedragen ongeveer 15.000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen