Harlingen verjaagt roeken met laserpen en kunstnest

FOTO ARCHIEF LC/JAN DE VRIES.

Met laserpennen en kunstnesten wil de gemeente Harlingen de roekenkolonies in de Oosterparkwijk te lijf gaan. Ze moeten naar een bos bij de Koningsbrug in Midlum.

Drie roekenkolonies van elk dertig nesten zitten er nu verspreid in de Oosterparkwijk. Nu zaten er altijd wel roeken in het park, maar door de verdubbeling van de N31 tot A32 zijn daar bosjes verdwenen en trokken alle roeken naar het Oosterpark, waardoor de overlast daar enorm toenam, zegt Meile Postma van de afdeling groenbeheer.

De gemeente heeft nu van de provincie toestemming gekregen om de roeken te verplaatsen. Of dat lukt is de vraag, ,,mar wy dogge ús bêst’’, aldus Postma. Nu al zijn groenwerkers bezig met laserpennen, een wettelijk toegestane methode. Door de roeken daarmee op de kop de schijnen, vertrekken ze. En in de regel blijven ze dan ook een hele dag weg.

Binnenkort begint een hoveniersbedrijf ook met een hoogwerker de bomen waarin de nesten zitten te snoeien en de nesten te verwijderen. Het nestmateriaal wordt bewaard en met behulp van kunstnesten wordt geprobeerd een nieuw woongebied voor de roeken in te richten.

Het bos bij de Koningsbrug en een bosje in Harlingen-Zuid zijn daarvoor het meest geschikt. Samen met het hoveniersbedrijf en wildbeheerseenheid De Marne worden daar in de komende weken de kunstnesten hoog in de bomen gehangen. Die kunstnesten worden ook aangekleed met het nestmateriaal uit het Oosterpark.

Postma: ,,Op dy manier besykje wy om it foar de Oosterparkroeken oantreklik te meitsjen om te ferhúzjen. Wy moatte wol wat dwaan want wy meie net allinne mar roeken ferjeie. As wy dat dogge binne wy wetlik ferplicht om in gedoochlokaasje yn te rjochtsjen.’’