Harlingen biedt getroffen horeca meer ruimte

De Grote Bredeplaats in Harlingen. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Om lucht te geven aan horeca-ondernemers verruimt Harlingen tijdelijk de terrassen. Ook wordt ‘horecaplein’ Grote Bredeplaats tijdelijk autoluw gemaakt.

De coronacrisis treft de werkgelegenheid in Harlingen hard. De gemeente ziet het aantal werkloosheidsuitkeringen fors stijgen, boven het provinciaal en landelijk niveau. Begin april telde Harlingen 325 WW-uitkeringen, ofwel 4,1 procent van de Harlinger beroepsbevolking. Aan het einde van de maand waren daar 55 bijgekomen. Vooral bij uitzendbedrijven, horeca en detailhandel nam de werkloosheid toe.

Terrassen vergroot

Om ondernemers tegemoet te komen, heeft de gemeente in overleg met Ondernemend Harlingen besloten de vergunningen tijdelijk aan te passen, zodat de terrassen kunnen worden vergroot. Ondernemers kunnen daarbij hun wensen afzonderlijk aangeven. De uitbreidingen zijn door de gemeente beoordeeld, waarbij onder andere is gelet op looproutes, evenredigheid van de uitbreidingen en potentiële gevaarlijke (verkeers-)situaties. Tevens vroeg de gemeente aan de ondernemers om bij het creëren van meer ruimte in de binnenstad, mee te helpen om de 1,5 meter regel te waarborgen.

De ruimte op de Grote Bredeplaats is dermate beperkt, dat de gemeente heeft besloten de weg af te sluiten zolang de terrassen mogen uitbreiden. Ook de looproutes in de Voorstraat worden beter aangegeven. In de huidige situatie kan de 1,5 meter regel niet nageleefd worden.