College B en W werkt niet mee aan sculptuur 'The Drop' van 58,5 meter hoog in Harlingen

The Drop doet denken aan een druppel. ARTIST IMPRESSION RONALD A. WESTERHUIS

Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen verleent geen medewerking aan de plaatsing van The Drop op de Zuiderpier in Harlingen. Het sculptuur van bijna 60 meter hoog zou als een nieuw landmark dienen.

In de sculptuur zou onder meer plek zijn voor een uitkijkplatform en horeca. Er zijn meerdere overwegingen die tot het besluit hebben geleid geen medewerking aan het ontwerp te verlenen.

Het college wil wel de mogelijkheid openhouden een landmark te ontwikkelen. Eén die voldoet aan een goede ruimtelijke ordening met een specifiek verbindend karakter met Harlingen.