CDA: arbeidsmigranten in centrum geven overlast

De Harlinger Visserijhaven. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Huisvesting van veelal tijdelijke, maar ook waardevolle arbeidsmigranten geeft overlast in het centrum van Harlingen.

Naast parkeerhinder is diverse keren sprake geweest van vechtpartijen, meent het CDA. Wethouder Erik de Groot zegt zich niet in dat beeld te herkennen. In gesprekken met verhuurders en tijdens controles zijn geen overtredingen geconstateerd, meldde hij in de gemeenteraad.

Bovendien wordt in de woonvisie ruimte geboden voor ‘onzelfstandige’ en flexibele huisvesting. Samen met Waadhoeke heeft de gemeente aandacht voor de kwestie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen