Wooncomplex Balk terug naar tekentafel

Archieffoto gemeentelogo De Fryske Marren. FOTO LC

De gemeenteraad van De Fryske Marren wil dat opnieuw gekeken wordt naar de plannen voor een appartementencomplex in Balk.

Projectontwikkelaar Junco wil op de hoek tussen de Dubbelstraat en de Jachthavendyk tegenover het Haskeplein maximaal 25 appartementen bouwen in een 17 meter hoog complex met vijf bouwlagen. Nu staat er een gebouw waarin een autogarage was gevestigd.

Tijdens de inspraakavond twee weken geleden uitten meerdere bewoners van appartementencomplex Haskestaete kritiek op de hoogte van het voorgestelde gebouw. Hun appartementencomplex grenst aan het nog te bouwen pand. Volgens de bewoners belemmert het gebouw onder meer hun uitzicht en neemt het zonlicht weg. Plaatselijk Belang Balk Vooruit toonde zich eveneens geen voorstander.

Discussie en weerstand

Ook de raad was woensdagavond niet erg enthousiast. ,,As wy sjogge nei aard en skaal, past it net yn Balk’’, vindt CDA’er Roel Roelevink. Hij stelde voor dat de gemeente opnieuw in overleg gaat met de bewoners, de projectontwikkelaar, welstandscommissie Hûs en Hiem, die negatief adviseerde, en andere betrokkenen. ,,En te kommen mei in oanpast plan.’’ De andere partijen sloten zich daarbij aan.

Verantwoordelijk wethouder Roel de Jong probeerde de omvang van het gebouw nog te verdedigen. Ook hij vond het gebouw eerst wel heel groot. ,,Dat tocht ik ek, doe’t ik it foar it earst seach.’’ Maar de wethouder raakte ervan overtuigd dat het ontwerp het juiste plan was. Het gaat er volgens hem om dat het ontwerp van kwalitatief hoog niveau is.

Hij verwees naar de discussies die eerder zijn geweest in Groningen over het Groninger Museum en het onlangs opgeleverde Forum Groningen. Ook daarover was van tevoren veel discussie en weerstand. Maar inmiddels zijn de Groningers volgens hem trots op die gebouwen.

VVD’er van Marc van Niekerk wilde zeker weten of de wethouder het plan er niet alsnog doorheen probeert te drukken, maar op zoek gaat naar een plan met draagvlak. De Jong zegde toe dat laatste te doen. Er wordt opnieuw naar gekeken. ,,En dat begjint net mei in gebou.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren