Scholen De Fryske Marren in vijf jaar tot 30 procent kleiner

FOTO PIXABAY

Leerlingaantallen van basisscholen in de gemeente De Fryske Marren zijn de afgelopen jaren flink gedaald, blijkt uit begrotingen van schoolkoepels.

Bij Primus, dat met De Basis uit Heerenveen fuseert tot Ambion, was de afgelopen vijf jaar een daling van bijna 30 procent. De Basis had een minder grote daling waardoor de totale daling in 2022 uitkomt op 6 procent.

De Gearhing (24 scholen in Friesland, waarvan zes in DFM) zag sinds 2013 19 procent minder leerlingen. Verwacht wordt dat die trend zich doorzet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren