Raadsleden hebben 'gesellich' gesprek met Albert van Keimpema over artikel in Fries Journaal

Het gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure. FOTO LC

Drie raadsleden van de gemeente De Fryske Marren zijn met VVD-raadslid Albert van Keimpema om tafel geweest. Volgens de aanwezigen was het een goed gesprek.

Aanleiding was een stuk dat Van Keimpema schreef in zijn eigen blad, het Fries Journaal . Daarin deed hij verslag van zijn ervaringen van een jaar raadslidmaatschap. Een aantal opmerkingen in het artikel viel verkeerd bij sommige raadsleden. Het CDA vroeg daarom een extra fractievoorzittersoverleg aan.

Lees ook | Fractievoorzitters raad De Fryske Marren bijeen vanwege artikel van raadslid

Daarop volgde afgelopen vrijdag het gesprek met raadsleden Johan Dijkstra (PvdA) en GroenLinks-fractievoorzitter Anne Merkuur. FNP’er Gerda de Vries was ,,in soarte fan foarsitter’’.

Amicaal gesprek

,,Het was heel vriendelijk. Prima’’, zegt Van Keimpema over de ontmoeting. ,,Er kwam eigenlijk weinig uit.’’ Hij zegt dat het ,,amicale gesprek’’ een uur heeft geduurd. Volgens de VVD’er gaven de raadsleden aan dat ze het stuk dat hij schreef niet leuk vonden. ,,Het was hier en daar wat persoonlijk. Daar hadden ze wat moeite mee.’’

Merkuur was niet bereikbaar en Dijkstra verwees maandag naar FNP’er De Vries, die volgens hem het woord voert. Volgens haar was het gesprek ,,net sa spannend’’. ,,Wy hawwe in prettich en iepen gesprek hân.’’ Zelfs ,,gesellich’’, zegt ze. Volgens haar is er gesproken over de gedragscode voor raadsleden. ,,Wy moatte ús der wol oan hâlde.’’

Wat er precies over die code is besproken, wil ze niet zeggen. ,,Ynhâldlik lit ik mei der fierder net oer út.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren