Paardenbedrijf Rottum kan op volle kracht doorstomen

Foto: Google Streetview

,,Eindelijk gerechtigheid'', zei de Rottumse paardenhouder Piet Sibma woensdag over een einduitpraak van de Raad van State over zijn paardenhouderij en trainingsstal voor Friese paarden.

In de uitspraak veegt de Raad alle bezwaren van een buurvrouw van tafel en tikt daarbij de Groningse rechtbank op de vingers. Die had gemist dat Rianne en Piet Sibma volgens het bestemmingsplan van De Fryske Marren zowel een productiegerichte - als een gebruiksgerichte paardenhouderij aan de Binnendyk mogen runnen. De Raad van State stelt dat het bestemmingsplan beiden mogelijk maakt. Dat betekent dat de Sibma’s zowel paarden mogen fokken en beleren, als paardrijlessen kunnen geven. Kortom, zoals het al jaren ging. Verder keurt het hoogste bestuursrechtscollege de legalisatie van de lichtmasten een aanbouw geheel goed. En daarmee is de kous af.

Echt goed

Al met al een goed afloop voor Sibma’s en de hun medewerkers. ,,Eindelijk is er een eind gekomen aan al die rechtszaken. Nu kunnen we door met waar we echt goed in zijn, het fokken en opfokken van paarden. Jarenlang achtervolgde de buurvrouw ons met rechtszaken. Het was allemaal list en bedrog, maar daar is nu gelukkig een einde aan gekomen.'' De Raad van State maakte met zijn hoger beroepsuitspraak in ieder geval een eind aan de onzekerheid bij Rianne, Piet en de medewerkers. Zij kunnen al hun aandacht en energie weer volledig op het paardenbedrijf richten; het fokken en opleiden van Friese Paarden, de stalling van pensionpaarden en het geven van rijlessen.

Lichtmasten

Overigens gaf de buurvrouw eerder tijdens de rechtszaak in Den Haag al aan eigenlijk geen last van de lichtmasten te hebben. Wel vroeg zij herhaalde malen om bij de gemeente De Fryske Marren om handhaving tegen de Sibma’s, omdat zij ten onrechte meende dat het bestemmingsplan alleen een paardenfokkerij toe liet. Zelfs de Groningse rechtbank had even gemist dat Sibma’s gehele paardenbedrijf naadloos in het nieuwe bestemmingsplan past. Hoewel de paardrijlessen door de coronacrisis even op de plank liggen, hopen de Sibma’s de activiteiten met volle kracht voort te kunnen zetten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren