Nieuwbouw Zuyderzee Lyceum in Lemmer op plek activiteitencentrum

Het huidige gebouw van het Zuyderzee Lyceum. FOTO GOOGLE MAPS

Het schoolgebouw van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is toe aan nieuwbouw. Het college van b. en w. van de gemeente De Fryske Marren en het bestuur van VariO Onderwijsgroep hebben nu aan de Straatweg in Lemmer een passende locatie gevonden voor de nieuwbouw.

De school is nu gevestigd aan de Riensingel, maar dat gebouw voldoet niet meer. Nieuwbouw op die plek loont volgens de gemeente ook niet, onder andere omdat er dan veel geld besteed moet worden aan tijdelijke huisvesting. Daarom is gekeken naar een andere plek, op gronden die in bezit zijn van de gemeente.

Sinds de overgang van het sociaal werk naar De Kear wordt jongerenwerk op een andere manier en is het PAC (podium- en activiteitencentrum) vrijwel in onbruik geraakt, zo stelt de gemeente. De gemeente is in gesprek met eigenaar Lyaemer van het gebouw.

De ruimte op deze locatie en de daarnaast gelegen ongebruikte grond wordt groot genoeg geacht voor een nieuwe schoolgebouw. Het PAC moet in het plan gesloopt worden, waarna er op de locatie een geheel nieuw schoolgebouw verrijst.

Maar voordat de eerste steen gelegd kan worden, moeten er nog flink wat stappen gezet worden. Nu de locatie gekozen is, kan gestart worden met de ruimtelijke procedures rondom bestemmingsplanwijziging en de benodigde vergunningen. Tegelijkertijd begint VariO Onderwijsgroep met het selecteren van een architect. Dit najaar kan de gekozen architect aan de slag met het maken van een passend ontwerp. Bij een voorspoedig verloop kan dan ruim een jaar later, begin 2022, de schop de grond in. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren