Een door de gemeente De Fryske Marren uitgekozen project voor burgerparticipatie dreigt spaak te lopen. Het betrokken burgerinitiatief voelt zich niet serieus genomen.

Al een paar jaar is Lemster Mari Vermeer (64) bezig met een woonhof in zijn dorp: een woonvorm waarbij intensief wordt samengeleefd en ruimtes worden gedeeld. ,,Een kleine gemeenschap, waarbinnen de eenzaamheid en verwaarlozing worden bestreden. Iedereen past er op elkaar’’, zegt hij. ,,Voor alle leeftijden. De jongste is 17 jaar, de oudste 70, geloof ik.’’ Er zouden 130 belangstellenden zijn.

Volgens Vermeer was er in februari vorig jaar een gesprek met wethouder Jos Boerland (VVD) en een ambtenaar ruimtelijke ordening. Gesproken werd over verschillende locaties. ,,We hebben toen samen vastgesteld dat alleen de locatie Tramdijk Oost mogelijk was’’, doelt hij op de wijk die nog wordt ontwikkeld in het noordoosten van Lemmer.

‘Al het werk voor niets’

Op basis van het gesprek richtte Vermeer een vereniging op en diende hij een bouwaanvraag in voor een woonhof van ongeveer 25 woningen. Maar in december kreeg hij naar eigen zeggen ineens van de gemeente te horen dat Tramdijk Oost juist niet geschikt was. ,,We kregen een brief met een drietal punten: onder meer dat we te veel ruimte nodig hadden.’’ En dat bevreemdt de woonhof-initiator. Als de gemeente even had gebeld ,,in het kader van participatie’’ had hij kunnen laten weten dat minder woningen best een optie was.

In een mondelinge toelichting in januari zou de wethouder hebben aangegeven geen kavels te willen reserveren voor een groep bewoners. ,,De gemeente vindt dat iedere burger recht moet hebben op een kavel en daarom wil men alleen maar verloten.’’

,,We vielen eigenlijk een beetje achterover van verbazing. Had dat maar een jaar eerder gezegd. Dan waren we niet eens begonnen met al die kosten, dat werk en het oprichten van een vereniging. We waren daar heel erg verbolgen over.’’ Drie alternatieve locaties die de gemeente aandraagt, zijn volgens de vereniging niet geschikt.

De wethouder zou binnen vier weken met een vervolgafspraak komen, maar die werd eerst geannuleerd en daarna kwam er geen voorstel. Tot Vermeer dinsdag plots een bericht kreeg. ,,Ze stellen nu 12 mei voor.’’

‘We worden niet serieus genomen’

Twee dingen ,,steken’’ met name, zegt Vermeer. ,,Ten eerste: hoe kun je het in je hoofd halen dat je bijna een jaar lang de burger de moed geeft om een project te realiseren op een stuk grond en uiteindelijk te zeggen: we willen helemaal niet voor een groep reserveren.’’

Daarnaast schort het volgens hem aan een goede communicatie, terwijl de gemeenteraad op voordracht van wethouders en burgemeester het project afgelopen februari als een van vijf ‘kwesties’ selecteerde voor een experiment voor meer inwoners- en overheidsparticipatie.

Het feit dat het project ervoor geselecteerd was, moest het burgerinitiatief vernemen uit de media. ,,De gemeente heeft ons nog nooit benaderd. Dat is toch wel bijzonder.’’ Twee weken geleden kon Vermeer inspreken op een inspraakavond ter voorbereiding op het onderwerp dat vandaag wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering, zegt hij. ,,Maar daar wisten we niks van.’’

De vereniging voelt zich niet ,,serieus genomen’’ door de gemeente. ,,Ik weet ook niet hoe lang de adem is van de leden en de belangstellenden.’’ Hij benadrukt dat hij geen ,,strijd’’ wil met de gemeente. ,,We staan nog steeds open voor communicatie en willen ook nog steeds samenwerken.’’

Wethouder Jos Boerland kon volgens een woordvoerder gisteren niet reageren. Hij verwijst naar een memo aan de gemeenteraad. Daarin schrijft het college dat nog vier locaties worden onderzocht. Tramdijk Oost blijft een optie omdat de ‘initiatiefnemers hier nadrukkelijk om hebben gevraagd’.

In het memo schrijft de wethouder overigens dat niet in januari maar in februari een gesprek plaatsvond. Dat de vervolgafspraak langer op zich liet wachten kwam omdat de ‘interne verkenning naar mogelijke locaties’ eerst moest worden afgerond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct