Gemeenten stoppen met innen huren en pachten

Even geen huurpenningen voor sommige ondernemers. FOTO ANP

Meerdere gemeenten stoppen tijdelijk met het innen van huren en pachten vanwege de coronacrisis. Het gaat om opschorting of kwijtschelding.

In De Fryske Marren besloot het college om de huur op te schorten voor onder andere musea, dorpshuizen, sporthallen, havens en de bibliotheek in Joure.

,,Het opschorten van de inning van pachten en huren zorgt ervoor dat de ondernemers minder snel in liquiditeitsproblemen komen’’, schrijven wethouders Jos Boerland (VVD) en Frans Veltman (CDA) in een collegebesluit. Na afloop van die periode biedt de gemeente de ondernemers een betalingsregeling aan.

Maatregelen

Ook in Smallingerland kunnen ondernemers uitstel van de betalingen krijgen. In Heerenveen heeft het college besloten huurinkomsten kwijt te schelden voor sportaccommodaties, als er tenminste geen landelijke compensatieregeling komt.

Gemeenten hebben al veel andere maatregelen genomen om door corona gedupeerde ondernemers tegemoet te komen. Zo wordt in veel gevallen voor gemeentelijke belastingen uitstel verleend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren