Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren heeft een gezin gemaand te stoppen met het benaderen van raadsleden over een bepaald onderwerp.

Het verzoek is bij de familie en een aantal raadsleden verkeerd gevallen en daarna weer ingetrokken. ,,De dag gaat niet komen dat een burgemeester gaat bepalen dat inwoners geen contact meer mogen opnemen met raadsleden’’, zegt raadslid Marc van Niekerk-Thie (VVD).

Het verzoek is half november per brief verzonden aan de familie Ploegstra uit Rottum, die de gemeente verantwoordelijk stelt voor haar hoge energierekeningen. Volgens Lies en Wiebe Ploegstra betaalde het gezin niet alleen voor de eigen stroom, maar ook voor de straatverlichting en het rioolgemaal van de gemeente. Die ontkent schuld.

‘Brief had om meerdere redenen nooit verzonden moeten worden’

In de brief, die verstuurd is na een raadsfractievoorzittersoverleg en is geschreven namens de raad, geven Veenstra en de raadsgriffier aan dat raadsleden regelmatig brieven en e-mails krijgen van de familie over de kwestie. Meerdere raadsleden geven los van de brief aan dat ze veel worden gebeld en dat op Facebook - uit hun verband getrokken - berichten verschijnen.

Raadsleden vinden dat vervelend en stellen dat de klachten naar het college van burgemeester en wethouders moeten, niet naar de raad. ,,Gemeenteraadsleden zijn niet van de uitvoering, maar van de praktijk’’, zegt fractievoorzitter Sytze Holtrop van de ChristenUnie. Hij is het met de strekking van de brief nog steeds eens: een verwijzing naar het college en een verzoek de raad ‘over deze kwestie niet meer rechtstreeks te benaderen’.

'Verschillende raadsleden staan er verschillend in'

Om meerdere redenen had de brief nooit verzonden moeten worden, zeggen raadsleden nu. Veenstra legde de tekst niet meer voor aan de fractievoorzitters en lang niet alle raadsleden waren het met het verzoek eens. ,,Achteraf gezien hebben we de opvatting van de raad te stellig geïnterpreteerd’’, zegt Veenstra. ,,Die is heel divers. Verschillende raadsleden staan er verschillend in.’’

Bovendien kan alleen de raad als geheel een besluit als het sturen van een dergelijke brief nemen. Fractievoorzitters Jan Volbeda (FNP) en Wietze de Haan (PvdA) zijn bij het gezin langsgegaan. ,,Om excuses aan te bieden’’, zegt Volbeda.

‘25 jaar onterecht te veel stroom betaald’

In totaal zou de familie Ploegstra zo’n 25 jaar lang onterecht te veel stroom hebben betaald. Met haar veehouderij, die ze tot begin deze eeuw had, en met paarden die ze nu heeft, heeft het niets te maken, zegt Lies Ploegstra.

Volgens haar heeft de gemeente een transformatorhuisje op het erf van de familie in een register verkeerd geadresseerd. De gemeente zegt dat zij dat adres nooit heeft gewijzigd en stelt bovendien voor de aansluitingen te hebben betaald.

Een eerder geschil met de energieleverancier over een jaarrekening voor 21.000 kWh pakte voor de familie slecht uit bij de rechtbank. De Ploegstra’s konden niet bewijzen dat de leverancier de stroom ten onrechte in rekening bracht. Ook een poging de kosten af te wentelen op netbeheerder Liander mislukte.

Nationale ombudsman

Begin december dreigde Veenstra schriftelijk met aangifte van smaad of laster als Lies Ploegstra twee namen van ambtenaren in een verhaal over het geschil op Facebook niet verwijderde. Ploegstra veranderde de namen in Pinokkio. Een paar weken later stuurde de burgemeester de brief namens het college. Hij geeft aan dat het niet meer reageert op e-mails en brieven van de familie over het onderwerp.

,,Over deze kwestie is al zo veel gezegd en gecorrespondeerd dat er niets aan toe te voegen is’’, licht Veenstra de brief toe. ,,Alle vragen zijn gesteld en tig keer beantwoord. We hebben gezegd: je kunt tegen de gemeente gaan procederen, maar ook dat is niet gebeurd.’’

Veenstra wil graag dat de zaak wordt opgelost en heeft het gezin aangeboden de zaak voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Die kan er dan opnieuw en met een ,,onafhankelijke blik’’ naar kijken. De familie geeft aan gebruik te maken van die optie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct