Vragen Partij voor de Dieren over geurbeleid Dantumadiel

Feanwaldsterwal FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren bevraagt gedeputeerde Klaas Fokkinga over de nieuwe geurverordening in Dantumadiel.

Dantumadiel paste onlangs de gemeentelijke geurverordening aan om een boer in Feanwâldsterwâl ruimte te bieden voor uitbreiding. De Raad van State bepaalde vorige week dat Dantumadiel onterecht een vergunning afgaf voor de schaalvergroting. De nieuwe geurverordening maakt de uitbreiding naar verwachting toch mogelijk.

Fractievoorzitter Rinie van der Zande van de PvdD vraagt zich onder meer af ,,of u het acceptabel vindt dat de gemeentelijke overheid de regels ter bescherming van het woongenot van burgers (in dit geval een geurverordening) aanpast ten behoeve van schaalvergroting van veehouderij?’’

Ook vraagt zij zich af of de verordening schijnveiligheid biedt, ,,nu aanpassing dreigt op het moment dat de regels ook daadwerkelijk dienen te worden toegepast?’’’

Van der Zanden vraagt zich verder af hoe de staluitbreiding in Feanwâldsterwâl past in de transitie van de provincie richting ,,natuurinclusieve landbouw, grondgebonden en circulair in 2025.’’ Ze wil dat Fokkinga contact opneemt met Dantumadiel.