Dantumadiel schrapt toeristentaks na ophef

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwâld.

Dantumadiel wil in elk geval voor 2020 de toeristenbelasting schrappen. Over de lokale heffing ontstond veel ophef onder ondernemers.

De ondernemers kwamen tegen de belasting in het geweer, gesteund door recreatiekoepel Recron die de gemeente betichtte van ‘grove nalatigheid’ bij het invoeren van de belasting. Ook de oppositie in de gemeenteraad sleep de messen: Gemeentebelangen stelde vragen en vroeg een interpellatiedebat aan.

Trage kennisgeving

De ophef ontstond vorige week vanwege de late kennisgeving van Dantumadiel omtrent de nieuw ingevoerde toeristenbelasting. Die zou per 1 januari door recreatieondernemers in de gemeente geïnd moeten worden, terwijl de gemeente die ondernemers pas begin deze maand schriftelijk informeerde.

In een brief aan de raad kwam Dantumadiel op haar schreden terug: de toeristenbelasting zou nu pas per 1 april ingaan, om ondernemers de kans te geven in te spelen op de nieuwe situatie.

In gesprek over opnieuw invoeren

Jan Ybema van Recron vraagt zich af of Dantumadiel, met de kleine toeristische sector die de gemeente rijk is wel een dergelijke belasting moet heffen. En met de recente ontwikkelen rond het coronavirus is het goed de ondernemers nu vrij te stellen van de toeristenbelasting, meent Ybema.

Ferry van der Ploeg van de FNP verbaasde zich al over het opschuiven van de startdatum naar 1 april. ,,Dêr hie de rie oer gear moatten.’’ Hij is wel tegen de belasting, die het armlastige Dantumadiel invoerde om extra inkomsten te genereren. De gemeente verwachtte jaarlijks 20.000 euro op te strijken met de toeristentaks.

Het college stelt de raad nu voor de toeristenbelasting voorlopig in te trekken en wil met de ondernemers in gesprek over het opnieuw invoeren in 2021.

home
net-binnen
menu