Coalitie Dantumadiel schaart zich achter 'onbehoorlijk' raadsduo

. Foto: Jacob van Essen

De coalitiepartijen in Dantumadiel zien weinig kwaad in uitingen van raadsleden Postma en Bakker over het gesneefde MFC in Feanwâlden.

Romke Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel) en Tom Bakker (SGP) zijn door een onafhankelijke klachtencommissie berispt vanwege aantijgingen jegens het bestuur van Stichting Mynskip, dat een nieuw dorpshuis in Feanwâlden van de grond probeerde te krijgen. Postma betichtte het bestuur van dubbele petten, Bakker oordeelde dat er weinig draagvlak voor de plannen was en dat een deugdelijke begroting ontbrak. Een onderzoekscommissie beoordeelde hun gedrag als onbehoorlijk.

In de gemeenteraad van Dantumadiel werd dinsdagavond fel gediscussieerd over de kwestie. CDA-raadslid Klaas Houtstra maakte van de gelegenheid gebruik om de verstoorde verhoudingen tussen zijn partij en Gemeentebelangen nog eens extra op scherp te zetten. In een ellenlang betoog veegde hij Postma de mantel uit. Burgemeester Klaas Agricola had moeite Houtstra tot de orde te roepen, onder andere door onderbrekingen van diens partijgenoot Jan Jitse Visser. Die vond dat Agricola misbruik maakte van zijn rol als voorzitter door de discussie af te kappen.

Wat Postma betreft mocht Houtstra evenwel zo lang als nodig doorgaan. ,,Houtstra giet syn boekje te bûten, mar dizze bydrage seit mear oer him dan oer my.’’ Houtstra had ook nog kritiek op de burgemeester, die ,,de regy mist at it spannend wurdt.’’

'Ik durf mensen aan te spreken op wangedrag'

Volgens Hilda Zwart van Sociaal Links was Houtstra aan het natrappen. Zij ziet weinig kwaad in Postma’s handelswijze. ,,Als we ons aan de conclusies uit het rapport moeten houden is er geen ruimte meer om onze mening te geven.’’ Zwart stelde Houtstra vragen, die de CDA’er weigerde te beantwoorden. Wietze Stienstra van Gemeentebelangen stelde dat raadsleden wat hem betreft het recht hebben om zich op een bepaalde manier te uiten.

FNP-fractievoorzitter Ferry van der Ploeg noemt het treurig dat Postma in deze krant liet optekenen dat hij geen spijt heeft van zijn uitspraken. Postma zelf herhaalde dat nog maar eens. ,,Ik durf mensen aan te spreken op wangedrag. Ik durf het te zeggen wanneer mensen het verhaal anders laten lijken dan dat het in werkelijkheid is. Door niemand laat ik mij de mond snoeren. Noch in de raad noch daarbuiten.’’