Waddenfonds verruimt subsidieregeling: 500.000 euro extra voor kleinschalige projecten

FOTO WADDENFONDS

Het Waddenfonds verruimt de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties en trekt 500.000 euro extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd.

De regeling, die 10 juli van dit jaar zou sluiten, is vanwege het grote aantal aanvragen verruimd. ,,We zien dat er op veel plekken in het Waddengebied initiatieven ontstaan die goed zijn voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en natuurontwikkeling in en rond dorpen. Het Waddenfonds vindt het belangrijk daar een bijdrage aan te leveren’’, meldt Waddenfonds-voorzitter Henk Staghouwer in een persbericht.

De afgelopen periode was er al 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Daar komt nu, tot 21 januari 2021, nog eens 500.000 euro bij.

Projecten die in aanmerking willen komen voor een subsidie, moeten niet alleen lokaal worden gerealiseerd maar ook innovatief zijn. Daarnaast moeten ze de sociale cohesie bevorderen, goed zijn voor de plaatselijke economie en een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het Waddengebied.