Raad Achtkarspelen stemt in met extra kosten zwembad Buitenpost

FOTO GEMEENTE ACHTKARSPELEN

De raad van Achtkarspelen stemt in met het aanvullende bedrag van 1,2 miljoen euro, dat nodig is voor een nieuw te bouwen zwembad in Buitenpost. Hierdoor kan de bouw van een nieuw zwembad in Buitenpost doorgaan.

Met slechts één stem tegen het besluit om het duurder uitgevallen plan alsnog door te laten gaan, kan aannemer Friso Bouwgroep meteen na de definitieve gunning starten met de voorbereidende werkzaamheden voor het zwembad. Daarnaast stelde de raad het bestemmingsplan vast, op het parkeerterrein naast het huidige zwembad.

Financiële tegenvaller

In de raad spraken meerdere partijen zich donderdagavond nog wel uit over de financiële tegenvaller, die ontstaan zou zijn door hogere bouw- en installatiekosten. „Wy bale fan dy ekstra kosten, mar dat is ek it risiko fan oanbestedings dwaan. No matte wy troch de soere appel hinne bite. Der is no gjin paad werom”, aldus Romke van der Wal (CDA). „It skip is no te fier fan wâl om te kearen”, stelt IJde van Kammen (FNP).

Het besef dat het project onverminderd door zou moeten gaan, wordt nagenoeg raadsbreed gedragen. En daarbij wordt een aantal bezuinigingsvoorstellen binnen het zwembadproject van de hand gewezen „It mei dan wol djoerder wêze, mar it is wol duorsumer en wy kinne in swimbad hjir net misse”, zegt Tjitske Veenstra van GroenLinks.

De totale investering voor een nieuw te bouwen zwembad, dat naast ultramodern ook energieneutraal moet worden, komt neer op ruim 7,5 miljoen euro. Zo komt er een 6-baans 25-meterbad en komt er een beweegbare bodem en klapwand. Ook zullen er zonnepanelen op het dak komen en zal er een warmte-terugwinsysteem van restwarmte uit spoel- en douchewater gerealiseerd worden. Dit alles moet leiden tot lagere energiekosten.

De wijze waarop deze grote financiële tegenvaller gefinancierd gaat worden, daar zal de raad in een volgende vergadering over besluiten. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe zwembad in de tweede helft van 2021 geopend worden. Tegen die tijd blijft het huidige zwembad in gebruik.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen