Yordi de Vries op een verkiezingsbijeenkomst met Democratisch kandidaat Bernie Sanders in een kleine sporthal met een bescheiden aantal bezoekers.

Oud-Harkemaster op pad voor Biden, Sanders en Buttigieg

Yordi de Vries op een verkiezingsbijeenkomst met Democratisch kandidaat Bernie Sanders in een kleine sporthal met een bescheiden aantal bezoekers. EIGEN FOTO

Oud-Harkemaster Yordi de Vries ging vorige week langs de deuren in de Amerikaanse staat New Hampshire. Hij mocht meekijken bij de campagnes van presidentskandidaten.

Hij schudde de hand van Pete Buttigieg, ging op de foto met Elizabeth Warren, sprak met de vrouw van Joe Biden en zag Bernie Sanders van dichtbij. Yordi de Vries (27), oud-Harkemaster en tegenwoordig inwoner van Amsterdam, zat vorige week midden in het verkiezingsgeweld in New Hampshire.

Samen met 24 andere deelnemers aan de BKB Academie, een soort parttime traineeship van campagnebureau BKB, kreeg hij een kijkje in de keuken bij de campagnekantoren van de bekende Democratische presidentskandidaten. ,,Wy hawwe echt on the ground meimakke hoe’t it kampanjefieren giet.’’

Wat doen de Amerikanen goed, wat niet en wat kunnen Nederlanders ervan leren? Zulke vragen wilde De Vries graag voor zichzelf beantwoorden. Hij zag van dichtbij hoe ‘retail politics’ werkt, ofwel hoe kandidaten de kiezers rechtstreeks opzoeken, tot aan hun voordeur toe.

Twijfelaars zijn belangrijk

De Vries en zijn groepsgenoten kregen lijsten met adressen waar ze moesten aanbellen. ,,By Joe Biden wiene it papieren listen, by Bernie Sanders in app.’’ Op de lijsten stond informatie over potentiële kiezers. Bijvoorbeeld ‘strong Biden supporter’.

Met zo iemand moest De Vries dan een praatje aanknopen om te vragen of die persoon wel ging stemmen. En of die wel wist waar het stembureau was en hoe hij daar kon komen. Er is de presidentskandidaten veel aan gelegen om iedereen naar het stembureau te krijgen, omdat twijfelaars cruciaal zijn bij verkiezingen waar de uitslagen dicht bij elkaar liggen.

Het was overigens niet de bedoeling om met de potentiële kiezers in discussie te gaan. ,,Wy wiene dochs bûtenlanners, dus ik tink dat se ús nei wiken stjoerden dêr’t se wol aardich wis fan wiene.’’

Vol op het orgel

De uitslag van de voorverkiezingen in de staat New Hampshire is traditioneel een belangrijke aanwijzing voor hoe het vervolg zal zijn. Alle Democratische kandidaten gingen daarom vol op het orgel. De Vries vond het mooi om te zien hoe de verkiezingen er leven. Bij een stembureau zag hij een jongen die de hele dag in de kou buiten stond met een bord voor de onbekende kandidaat Tulsi Gabbard.

Tegelijkertijd merkte hij ook dat de kiezers murw gebeukt worden. Toen hij langs de huizen ging, hingen aan alle deurknoppen al bosjes flyers.

Niet alleen de Democraten waren aanwezig in New Hampshire, ook president Donald Trump liet zich zien. De Vries bezocht een rally van hem, om ook de Republikeinse kant mee te krijgen. Trump stond voor 10.000 tot 12.000 mensen te spreken in een stadion. Een heel verschil met Joe Biden, die 150 man trok in een gymzaal.

Kans groot dat Trump weer wint

De Republikeinen staan behoorlijk eensgezind achter hun president, ervoer De Vries. Trump werd toegejuicht en geadoreerd. Alle Democraten zijn heel bang dat Trump herkozen wordt, maar verder missen ze eensgezindheid, aldus De Vries. De verdeeldheid bleek ook uit de uitslag in New Hampshire: 25,6 procent voor Sanders, 24,3 voor Buttigieg en 19,7 voor Amy Klobuchar.

Ook De Vries zegt na zijn ervaringen van vorige week dat de kans heel groot is dat Trump de presidentsverkiezingen opnieuw wint.

Wat hij vooral meeneemt naar Nederland is de overtuiging dat het directe contact met kiezers ook in Nederland beter kan. Het komt heel sterk over als lijsttrekkers zichzelf op hyperlokaal niveau laten zien en met mensen in gesprek gaan en oprecht naar ze luisteren, zegt De Vries. Op die manier zou ook de gevoelsmatige afstand tussen Den Haag en de regio worden verkleind. ,,As Fries fiel ik dat ek hiel sterk.’’

Misschien over twintig jaar naar Tweede Kamer

De politiek trekt ook wel een beetje aan de oud-Harkemaster. Als kleine jongen keek hij al naar de Algemene Beschouwingen en in Groningen studeerde hij behalve finance ook politieke economie. Een stage op de Nederlandse ambassade in Londen wakkerde het politieke vuurtje verder aan.

Maar eerst wil hij zijn sporen verdienen in het bedrijfsleven, momenteel als financieel consultant. ,,Oer tweintich jier, as de earste grize hieren komme, soe ik miskien wol nei de Twadde Keamer wolle.’’ Zijn aandacht is nu bij de actualiteit: zaterdag zijn de voorverkiezingen in Nevada alweer.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct