Motie voor 1500 nieuwe woningen in Achtkarspelen

FOTO PIXABAY

De komende tien jaar moeten er 1500 woningen gebouwd kunnen worden in Achtkarspelen, vinden CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD.

Het woningbouwprogramma van het college is te mager, stellen zij. Daarin staat dat er tussen 2020 en 2030 ruimte is voor 648 nieuwe huizen, waarvan bijna de helft al is gebouwd of bestemd.

De partijen vinden dat er, onder druk van de provincie, te veel rekening wordt gehouden met de verwachting dat de bevolking op termijn zal krimpen. Het leidt ertoe dat dorpen ‘op slot’ komen te zitten, aldus de partijen die donderdag een motie indienen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Woningmarkt