De schop is in de grond voor bouw nieuw zwembad Buitenpost

Eerste schop in de grond zwembad voor De Kûpe in Buitenpost door wethouder Jouke Spoelstra (links) en Jan Post van Friso Bouwgroep (rechts). FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wethouder Jouke Spoelstra en Jan Post van Friso Bouwgroep zetten gisteren de schep in de grond, als start van de bouw voor een nieuw, duurzaam zwembad in Buitenpost.

„It hat in lang proses west”, erkent de wethouder. Al jaren wordt gesproken over de bouw van een nieuw zwembad voor Buitenpost en regio. Een periode waarin de gemeente Achtkarspelen lange tijd zocht naar een oplossing voor de voorziening. En daarbij kreeg het bovendien te maken met financiële tegenvallers. „Mar dit is dan wer in koarter proses en it jout oan hoe hurd it ek rinne kin”, zegt Spoelstra over de vaart waarmee de bouw nu van start is gegaan.

Bad met zes banen

Samen met Post, directeur realisatie van Friso Bouwgroep, schepte de wethouder symbolisch het zand over de geplaatste damwand. Daarbinnen wordt gewerkt aan de ruimte voor het zes banen tellende bad. „De damwand jout de kontoeren fan it 25 meterbad wer”, wijst projectleider Syds Wiersma aan.

Na het afwerken van de zwembadruimte zal het dak gedicht worden. „Mei wetterticht betonwurk en duorsum tegelwurk”, zegt Wiersma. Dan zal ook de entree van het zwembad, met daarin toiletten en horeca, gebouwd worden. De duurzaamheid van het zwembad zit met name in de zonnepanelen op het dak en het terugwinsysteem van restwarmte uit douchewater.

1,2 miljoen extra

De gemeenteraad stemde een maand geleden in met een extra financiering van 1,2 miljoen euro voor de opgelopen bouw- en installatiekosten. De totale investering voor het zwembad komt hiermee op 7,6 miljoen euro. De verwachting is dat het nieuwe complex na de zomer van volgend jaar geopend kan worden. Tot dan blijft het huidige zwembad in functie.