Leerlingen van OBS It Skriuwboerd in Surhuisterveen leren al stempelend de Friese taal.  Foto Jilmer Postma

Al stempelend de Friese taal leren met digitaal lespakket Lear de lûden

Leerlingen van OBS It Skriuwboerd in Surhuisterveen leren al stempelend de Friese taal. Foto Jilmer Postma Foto: Jilmer Postma

OBS It Skriuwboerd in Surhuisterveen is de eerste Friese basisschool die aan de slag gaat met een nieuw ontwikkeld Fries lespakket: Lear de lûden. Lesontwikkelaar Heutink presenteerde donderdag dit digitale product.

Oranjekoek met daarop de Friese vlag, want er valt wat te vieren. Ontwikkelaar Heutink Primair Onderwijs heeft, in samenwerking met de provincie Fryslân en OBS It Skriuwboerd, een Friese versie gemaakt van een reeds bestaand lessenpakket. Op de basisschool is het middel afgelopen jaar meermaals getest. „Ook zijn we al lichtelijk bezig geweest het pakket te introduceren op andere scholen in de provincie. Daar ontvangen we ook positieve reacties’’, zegt Martijn Westera, manager Onderwijs en Innovatie bij Heutink.

Driedelig

Het lespakket Lear de lûden is driedelig en zet in op letter-, woord- en klankactiviteiten, bedoeld voor de groepen 1 tot en met 5. Leerlingen maken gebruik van een tablet en kistjes met houten stempels. Op de stempels staan letters, klanken, vormen en cijfers.

In de bijbehorende app staat steeds onderaan een vlak waar gestempeld kan worden. Hierna hoort het kind hoe dit uitgesproken wordt. „Dit basispakket is niet nieuw, maar wordt al aangeboden in het Nederlands en het Engels, dus je hebt al een vertrekpunt, maar de Friese taal levert een ander eindpunt op’’, stelt Westera.

De eerste twee basisschoolgroepen zullen zich voornamelijk bezighouden met vormen en cijfers, terwijl vanaf groep 2 en 3 taalkisten, met daarin Friese klanken en letters, worden aangeboden.

„Er zit zelfs een Fries pompeblêd in de kist, als verrassing. Iedere keer als die in de app voorbijkomt, krijgen de leerlingen iets typisch Fries te zien’’, aldus Westera.

Aanvulling

Na de presentatie en nadat twee leerlingen het pakket officieel hebben ontvangen van gedeputeerde Douwe Hoogland, gaan de kinderen van groep 3 aan de slag. Friese klanken klinken uit de tablets.

„It moat wol boartsjenderwize leard wurde, dat past ek yn dizze tiid. It Frysk moat op skoalle in better plak krije en dêr stekke wy tiid en enerzjy yn. Dit moat resultaten opleverje”, zegt gedeputeerde Hoogland.

Ook Lammert Kamstra, locatieleider van de drietalige basisschool, benadrukt de vrijblijvendheid van het pakket. „It is gjin ferplichting, mar in oanfolling op it besteande lesmateriaal. Strang moatst as learkrêft net wêze, mar der moat ynset wurde op taalmotivaasje.”

Basisscholen kunnen subsidie van de provincie Fryslân krijgen voor de aanschaf van het nieuwe lespakket Lear de Lûden. „Wy wolle it sa oantreklik mooglik meitsje en dêrfoar geane wy ek noch by de skoallen del”, stelt Hoogland.

home
net-binnen
menu