Zorgloket tegen 'kastje naar de muur'

Een bed voor zorg. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een ,,domeinoverstijgend zorgloket” moet ervoor zorgen dat cliënten en patiënten niet verdwalen in het woud aan regelgeving op het gebied van gezondheidsvraagstukken. Zorgkantoor Friesland zet vanaf eind dit jaar zo’n loket op.

Het gaat in eerste instantie om een proef, zegt directeur Steven Hofenk van zorgverzekeraar De Friesland. ,,Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een vast telefoonnummer voor dit loket komt.”

De GGD, de gemeenten en de sociale wijkteams werken met de zorgverzekeraars samen in het domeinoverstijgende zorgloket. Dit is volgens Hofenk iets nieuws in Nederland. Het loket moet voorkomen dat zorgvragers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

,,We hebben niet voor iedereen een antwoord, maar willen wel iedereen in één keer naar de goede plek doorverwijzen. Dus als iemand een vraag heeft die de Wmo-regeling van Leeuwarden aangaat, dat die meteen naar de juiste afdeling wordt geleid”, legt Hofenk uit. ,,Het wordt een hele uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.”