Zo wil De Friesland dreigend tekort aan huisartsen in Friesland oplossen

Oudere huisartsen spelen een belangrijke rol in de aanpak van het dreigend tekort in Friesland. De verzekeraar hoopt dat ze langer willen doorwerken.

Ervaren huisartsen gaan beginnende collega’s bijstaan als mentor. Dat is een van zeker zeven maatregelen in het plan van aanpak dat De Friesland Zorgverzekeraar donderdagmiddag heeft gepresenteerd met vijf aan huisartsenzorg gelieerde belangenbehartigers en instellingen.

Soepele overname

Stoppende en startende huisartsen krijgen ondersteuning. Een andere maatregel is de aanstelling van een transitiemanager voor een soepele overname van een praktijk, op kosten van de zorgverzekeraar.

Het plan moet er in voorzien dat iedereen in Friesland een huisarts in de nabije omgeving kan houden. De verwachting is dat de komende vijf jaar zo’n 120 van de driehonderd Friese huisartsen met pensioen gaan. De instroom van startende huisartsen blijft daarbij achter. ,,Een enorm aantal”, stelt directeur Bert van der Hoek vast. ,,De vraag is of dat echt zo is. Huisartsen die wíllen, mogen nog even doorgaan, maar iedereen heeft recht om te stoppen.”

Campagne

Verschillende maatregelen zijn al eerder aangekondigd. Zoals een campagne op sociale media in de Randstad om jonge huisartsen enthousiast te maken voor werken in Friesland en de lancering van de website www.11huisartsen.frl. Met dat digitale platform willen de provincie Fryslân en de Friese Huisartsenvereniging in twee jaar 22 huisartsen naar Friesland lokken.

Daarnaast wordt in overleg met de opleidingen in Groningen, Utrecht en Amsterdam gestreefd naar meer opleidingsplaatsen voor huisartsen in Friesland.

Verder gaan artsen van GGD Fryslân op inloopspreekuren in Leeuwarden huisartsenzorg verlenen aan een groep van zo’n honderd moeilijk bemiddelbare patiënten. Het gaat dan om dakloze of agressieve of intimiderende patiënten die meer tijd en een andere benadering nodig hebben dan een regulier huisartsconsult. Daarnaast worden de waarneemdiensten organisatorisch verbeterd.

Grotere praktijken

Op de lange termijn zullen huisartsen met grotere praktijken en nieuwe technologieën moeten werken om het werk behapbaar te houden, zegt Van der Hoek. Een budget voor uitvoering van het plan van aanpak is er niet, maar het geld dat nodig is komt er linksom of rechtsom, verzekert hij. ,,De huisarts is de pijler van de gezondheidszorg.”

Wachtlijst

Het plan van aanpak staat los van het acute huisartsentekort dat sinds afgelopen najaar in Leeuwarden speelt. De Friesland wil het probleem in Leeuwarden voor de zomer opgelost hebben. De wachtlijst voor bemiddeling voor klanten van alle zorgverzekeraars is gegroeid tot zo’n 150 patiënten. Dat is mede een gevolg van het tragische overlijden van huisarts René Westerman (63), eind maart. Dat was het derde sterfgeval onder Leeuwarder huisartsen in relatief korte tijd. Van der Hoek verwacht op korte termijn de huisartsencapaciteit eindelijk te kunnen uitbreiden. ,,We zijn heel ver met een paar huisartsen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland