Zo veel mogelijk projecten 'De terugkeer van de Joodse kinderen' verschoven naar 2021

Een kaartje met de route waarlangs de Joodse kinderen vanuit Amsterdam naar Friesland werden gesmokkeld. Inzet links: onderduikster Lea Tropp met broer Izak en nichtje Basja. Inzet rechts: de Doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek.

Stichting De Verhalen wil zoveel mogelijk activiteiten van het project ‘De terugkeer van de Joodse Kinderen’ die in april en mei zouden plaatsvinden in het kader van 75 jaar Vrijheid verplaatsen naar dezelfde periode in 2021.

De komende tijd zal de stichting met alle betrokken partijen in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn voor verplaatsing. Voor dit jaar zijn bijna alle activiteiten zoals de theatervoorstelling Smokkelbern, de foto-expositie, de Dag vol Verhalen en de documentaireserie afgelast.

„We zijn daartoe gedwongen nu het kabinet alle bijeenkomsten tot 1 juni vanwege het coronavirus heeft verboden”, aldus producent Gerard van der Veer van Stichting De Verhalen. De stichting heeft in samenwerking met de Leeuwarder Courant, Tresoar, Omrop Fryslân en het Friesch Dagblad het afgelopen half jaar alle projecten ontwikkeld.

Lees ook | Deel Friese bevrijdingsfeesten naar volgend jaar, dodenherdenking zonder publiek

De komende periode wil Stichting De Verhalen in overleg met de provincie Fryslân en andere overheden onderzoeken om het project in 2021 voort te zetten. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben aangegeven daarvoor open te staan.

Welkomstceremonie, Dag vol Verhalen en Smokkelbern verschoven

De geplande welkomstceremonie op 1 mei in de Grote Kerk in Sneek met tientallen Joodse onderduikkinderen, de Dag vol Verhalen op 3 mei en het basisschoolproject ‘Joods kind in de klas’ dat al was volgeboekt, worden voor zover het kan verschoven naar april en mei 2021. Dat geldt mogelijk ook voor de voorstellingen van het muziektheaterstuk Smokkelbern. Maar waar en hoe ze worden opgevoerd is op dit moment nog niet duidelijk.

Lees ook | Theatervoorstelling Smokkelbern uitgesteld, tickets blijven geldig

De grote fotodoeken van Joodse kinderen en hun onderduikouders worden volgend jaar geplaatst. Ze zouden volgende week bij onderduikadressen komen als eerbetoon aan zowel de onderduikers als hun helpers. De serie artikelen in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad en reportages bij Omrop Fryslân worden overigens gewoon voortgezet. Ook de fototentoonstelling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’ van Tresoar blijft tot nader bericht open tot half juli.