Erwin Postma van Probo presenteert vrijdag een egaliserend en geluiddempend ‘wonderbehang’. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wonderbehang uit Dokkum

Erwin Postma van Probo presenteert vrijdag een egaliserend en geluiddempend ‘wonderbehang’. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het is duurzaam, want recyclebaar. Bovendien spaar je er een dure stukadoor mee uit, is het geluidsisolerend en zelfs afwasbaar. De Dokkumer drukker Probo ontwierp wonderbehang.

Waarom zou je nog tijd verdoen met stuken, als je ook direct kunt behangen? De snelgroeiende drukker Probo in Dokkum ontwikkelde in samenwerking met aannemersbedrijf DijkstraDraisma een wonderbehang. Aan het behang plakt een geschiedenis en filosofie waar economisch rendement, tekort aan vakbekwaam personeel in de bouw en duurzaamheid bij elkaar komen.

„It is in trijeslach: it skeelt stúkwurk, en der is krapte oan stukadoors, dy’t djoer binne. Hâldst it focht bûten dat by stuken deryn komt. By benammen restauraasjeprojekten kinst no yn ien kear troch en dat jout dagen tiidwinst by de oplevering. En it is duorsum. It folmateriaal is fan polyester en net mear pvc, sa’t dat no by it measte behang brûkt wurdt”, zegt eigenaar Erwin Postma (40) van Probo.

,,Polyester kinne wy op ’e nij brûke. Alles wat wy yn it fabryk fan oare dingen oerhâlde as restmateriaal fan polyester, kinne wy ferwurkje. Der sit ek brûkt katoen yn, lykas spikerbroeken.” De drukker start na de zomer met de productie in een van de drie nieuwe hallen die nu bijna klaar zijn.

Reliëfverschillen

Officieel heet het ‘egaliserend’ behang. Dit betekent dat het reliëfverschillen, scheuren en spleten tot 0,4 millimeter kan overbruggen, waardoor uitvlakken en stucwerk achterwege kunnen blijven. Er worden verschillende versies van licht tot zwaar nivellerend behang geproduceerd. Het behang kent een vullaag, een geluiddempende laag en een toplaag waarop het design wordt geprint. Probo drukt de kleuren op het behang en verlijmt de verschillende lagen. Het kan door de amateurbehanger worden aangebracht, maar het snijden gaat niet met een stanleymes. Voor het afsnijden wordt een soldeerbout aangeraden. Er komen metalen hoekprofielen die ook door Probo bijgeleverd worden.

Naast het geluidwerende behang wordt een versie gemaakt voor gebruik in ziekenhuizen en hotels waar het waterafwasbaar is. „It krijt de eigenskippen as wiene it douchetegels.”

Grootschalige productie

Postma kan niet inschatten wat de omvang gaat worden. Met medebedenker DijkstraDraisma wordt nagedacht over een grootschalige productie op een andere plek dan bij Probo in Dokkum: „Wy prate oer in behangmerke fan mear as in miljard euro yn Nederlân. Der kinst hjir wol in aparte fabryk foar delsette. Wy begjinne no lytsskalich, mar tinke nei oer in partner. Yn prinsipe wolle wy as Probo by ús core-business bliuwe en dat is printen. De fabrikaasje van it behang kin ek wol apart gebeure. Dêr beslute wy letter dit jier oer.”

In het verlengde van het innovatieve behang worden ook akoestische panelen ontwikkeld. Het bedrijf wil daarvoor recyclebare grondstoffen gebruiken. Postma zegt dat het bedrijf daarbij een inzamelsysteem wil opzetten waarbij afgehaald behang wordt hergebruikt in de productielijn. Hij verwacht daar komend jaar concrete stappen in te zetten. „Ik wit net oft wy it hjirre sels ynsammelje of een logistyk systeem opsette, dat it nei de recycler sels tagiet. Dan krije wy it wer fan harren.”

Probo wil oud behang weer inzamelen om te recyclen

De marketing is al in volle gang en de eerste klanten zijn er al nog voor de hele productielijn klaar is. Probo heeft afgelopen jaar ruim 13 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van drie nieuwe hallen, een volledige nieuwe digitale drukmachine en een intern systeem met transportbanden. Probo drukt onder andere stickers, brochures en logo’s, maar ook banners, vlaggen en seinborden.

„Wy groeie troch dat wy ek foar lytse hoeveelheden wurkje kinne. Ek ast mar in pear stickers hast, dan kinne wy goedkeap wurkje. It hoecht gjin grutte oarder te wurden.” Probo heeft ook een groeiend segment in de textiel met druk van kledingstoffen en gordijnen. Er wordt niet direct aan de consument verkocht, maar alles gaat via detailhandel en ‘resellers’.

Groeispurt

Probo heeft afgelopen weken fors uitgebreid met ruim 6000 vierkante meter aan bedrijfshallen. Vanaf 2014 was er een jaarlijkse groeispurt met gemiddeld 70 nieuwe werknemers. Inmiddels werken er ruim 300 man , waarvan 90 procent binnen een straal van 10 kilometer rond Dokkum woont. „Wy bliuwe in regionaal bedriuw mei jonge minsken.”

Toch denkt Postma ook aan uitbreiding van de productie naar Duitsland. „Alles wat wy yn 24 oere besoargje kinne, hâlde wy yn Dokkum. Mar ik tink dat fierderop yn Dútslan in merke leit en dan moatte we dêr ek wat opsette yn de kommende jierren.” Probo realiseert ruim 85 procent van de omzet in Nederland en de rest in België.

Vrijdag wordt het nieuwe egaliserend behang getoond op een festival met workshops en demonstraties in de nieuwe bedrijfshallen in Dokkum. Postma verwacht ongeveer duizend klanten en toeleveranciers.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct