Minister Eric Wiebes van Economische Zaken gaat op de koffie bij de Waddenvereniging om te praten over schadelijke gevolgen van zoutwinning.

Het is een nieuw hoofdstuk in de slepende strijd rond winningsactiviteiten in het Waddengebied. De Tweede Kamer vroeg de minister donderdag in gesprek te gaan, Wiebes stemde toe.

Na afloop van het gesprek krijgt de Tweede Kamer een brief met diens bevindingen. Daarin geeft de minister ook uitsluitsel over de vraag naar additioneel onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar de gevaren van de winning. ,,Hij is van harte welkom’’, reageerde Frank Petersen van de vereniging, die bij het debat aanwezig was, na afloop.

Heikel punt is het zogenoemde hand-aan-de-kraan-principe. Deze noodstop heeft de Tweede Kamer ooit met het kabinet afgesproken. Zodra er schadelijke effecten merkbaar zijn moet de winning in het Waddengebied onmiddellijk worden stilgelegd.

Snellere bodemdaling bij zoutwinning

Saillant detail: Lutz Jacobi stond als PvdA-Tweede-Kamerlid aan de bron van dit afgedwongen principe. Zij is nu directeur van de Waddenvereniging. Jacobi diende in 2014 samen met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) nog een motie in om de ‘hand aan de kraan’ ook te laten gelden voor de zoutwinning waarmee Frisia onlangs vanuit Harlingen is begonnen.

Lees ook | 'Geen zoutwinning onder Waddenzee zolang metingen niet deugen'

Bij zoutwinning is sprake van een snellere bodemdaling dan bij gas. Dat kan funest zijn voor de trekvogels die in groten getale foerageren op droogvallende wadplaten, zeker in combinatie met de voorspelde zeespiegelstijging. Volgens de Waddenvereniging ontbreekt het aan een goede monitoring. ,,Bij het winnen van zout onder de Waddenzee zijn de afgelopen jaren vele nieuwe risico’s en onzekerheden aan het licht gekomen.’’

De onafhankelijke auditcommissie trok aan de bel; als de winning stopt kan bodemdaling in het Waddengebied nog jaren doorgaan. De vereniging vindt de waarschuwingen aan het adres van het ministerie voldoende reden voor een directe stop en voor actueel onderzoek door het SodM.

Problematiek goed in beeld krijgen

Meerdere fracties in de Tweede Kamer vroegen hier donderdag in Den Haag aandacht voor. Tom van der Lee (GroenLinks) zei zich zorgen te maken of ,,de problematiek wel voldoende in beeld is’’. Want: ,,Het werkt niet goed als je te laat bent’’. Ook hij vroeg om een actueel onderzoek. D66’er Matthijs Sienot opperde een gesprek met de Waddenvereniging, en na een paar uur debatteren werd dat de afspraak.

Bij zoutwinning ontstaan er enorme cavernes in de diepe ondergrond die worden opgevuld met water. Instorting van deze cavernes is volgens de Waddenvereniging een reëel risico. Dat kan leiden tot extra bodemdaling en milieuverontreiniging.

Het SodM concludeerde in 2019 dat het heel moeilijk te voorkomen is dat er scheuren in een caverne ontstaan. De afgelopen tien jaar zijn er in de zoutwinning drie incidenten geweest met instortende of scheurende cavernes.

De Waddenvereniging is ook bezorgd om de voorgenomen gaswinning vanuit Ternaard. Ze wijst op de zorgplicht van de Nederlandse overheid voor de bescherming en het behoud van het Unesco-Werelderfgoed Waddenzee. De nieuwste inzichten zijn onder de aandacht gebracht van het Unesco Wereld Erfgoed Centrum in Parijs.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Waddengebied
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct