Wiebe doet 20 + 18 concerten in huiskamers

Wiebe treedt in 38 huiskamers op dit jaar. FOTO WIEBE KASPERS

Wiebe, de band van Wiebe Kaspers, geeft in maart twintig huiskamerconcerten in een week. Aan het eind van het jaar doet men er nog eens achttien.

Voor de eerste reeks heeft het trio de week van 11 tot en met 18 maart uitgetrokken. Op sommige dagen zijn er zelfs vier concerten gepland. Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld, maar Kaspers maakt zich daar niet druk over. Men moet er immers nog mee naar buiten. ,,It komt sa fol. Wy soene it by in oprop op Facebook litte kinne, mar it is ek goed om bûten ús eigen kring te sykjen.”

Intiem en persoonlijk

Wiebe doet het vaker, in huiskamers optreden. ,,Dat is fijn, folle intimer en persoanliker. De sfear is oer it generaal hiel goed. Lêsten wiene wy earne mei tritich besikers. Doe ha wy wol 15 albums ferkocht.” De entree voor dit soort concerten is doorgaans gratis, een vrijwillige bijdrage, of dit soort aankopen daargelaten.

Zoals uit de aantallen concerten (twintig in maart, achttien in november of december) al blijkt, doet de band dit in het kader van Culturele Hoofdstad. Formele banden met de stichting LF2018 zijn er niet, ,,wy hâlde de lijntsjes graach koart.”

Neushoorn

De eerste reeks wordt afgesloten met een optreden in het café van popcentrum Neushoorn, ,,dan kinne minsken harren ek fêst ynskriuwe foar de twadde rige. Yn prinsipe kinne wy telanne yn eltse húskeamer. Allinne as der gjin stroom is wurdt it in bytsje lestiger.”

Aanmelden kan via info@wiebe.nu .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Culturele Hoofdstad