Sies van den Berg op het kerkhof van Zurich, waar hij dertig jaar geleden de onbekende man begroef. FOTO NIELS DE VRIES

Wie is de onbekende man op het kerkhof van Zurich?

Sies van den Berg op het kerkhof van Zurich, waar hij dertig jaar geleden de onbekende man begroef. FOTO NIELS DE VRIES

Al dertig jaar vraagt Zurich zich af wie toch die onbekende man is die voor de kerk begraven ligt. De drenkeling werd daar op 30 maart 1989 ter aarde besteld.

Het was 25 maart 1989. Obe de Boer uit Zurich maakte zoals wel vaker voor het middaguur een wandeling langs het Suriger Oord, het voor dorpelingen zo vertrouwde rondje van Zurich over de zeedijk richting de Afsluitdijk.

En daar, bij het ,,knikje” in de dijk, zag hij onderaan de glooiing een stoffelijk overschot drijven. De Boer waarschuwde de politie. Die haalde het lichaam uit het water. Het verkeerde in staat van ontbinding. 

Vervolgens ging het voor onderzoek naar het Laboratorium voor gerechtelijke pathologie in Rijkswijk, de voorloper van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het had een paar maanden in het water gelegen, constateerde de patholoog. Vanwege de conditie van het lijk kon hij de ,,primaire doodsoorzaak” niet met zekerheid vaststellen. Hij hield het op ,,verenigbaar met verdrinking.”

Voorjaarsweer

Het betrof een blanke man, zo wees onderzoek uit. Hij moet 1.75 meter zijn geweest en een stevig postuur hebben gehad.

Omdat het een onbekende betrof met al evenmin te traceren nabestaanden, werden de stoffelijke resten van de drenkeling volgens voorschriften begraven op het dichtst bij de vindplaats zijnde hof. Op dat van Zurich dus, in opdracht van burgemeester Meinte Abma en op kosten van de toenmalige gemeente Wûnseradiel. 

Bij de toren, aan de voorkant bij de kerk, groeven Durk van der Eems en Sies van den Berg een laatste rustplaats. Op donderdag 30 maart 1989 om half zes in de namiddag vond de begrafenis plaats. ,,Ik wit it noch as de dei fan juster”, vertelt Van den Berg. ,,It wie kreas maitiidswaar, ik wie de oare deis jierdei.”

'Wie zou dit nou zijn? Er moet toch ergens iemand zijn die hem mist?'

Gezien de stroming moet de man bij Den Helder de Waddenzee binnengekomen zijn, vermoedt Van den Berg. ,,Mar hy kin ek fan in skip ôffallen wêze. Of it is ien dy’t himsels tekoart dien hat. We witte it net.”

Terwijl vertegenwoordigers van douane en justitie toekeken, lieten Van den Berg en Van der Eems de verzegelde kist zakken. ,,Se hienen fan dy grutte wite linten hjir”, zegt Van den Berg, terwijl hij over zijn bovenarmen wrijft. ,,Fan dy koarden op ’e earms.” Deze mannen vertrokken toen het graf dicht was.

Jappie Nadema, de plaatselijke timmerman, plaatste later een houten kruis. Erop kwam de datum van de teraardebestelling.

Volgens gemeente Súdwest-Fryslân, waarin Wûnseradiel opging, heeft zich nimmer iemand gemeld met informatie over de onbekende dode. Ook Van den Berg is daarover niets bekend. ,,Foar safier’t ik wit hat it grêf nei dy tiid noait wer iepen west.”

Intrigerend

Jan Scholtens, operationeel expert forensische opsporing, meldt dat het DNA-profiel van de man geen treffer opleverde met gegevens uit de DNA-databanken voor strafzaken en vermiste personen. 

Scholtens werkte dertig jaar geleden aan deze zaak. ,,Die heeft me altijd bezig gehouden. Wie zou dit nou zijn? Er moet toch ergens iemand zijn die hem mist?” Hij roept mensen op die iets weten zich alsnog bij de politie te melden. ,,Deze man moet eind 1988 vermist zijn geraakt.”

Ook al ligt het lichaam al decennia op het hof en zouden de grafrechten verstreken zijn, het lichaam wordt niet geruimd. Dat verzekert Geke Reitsma, die de administratie van de begraafplaats doet. Er kan immers nog familie opduiken. ,,En it is hjir net echt drok.” Bovendien spreekt een graf met een verhaal tot de verbeelding.

De onbekende drenkeling in het anonieme graf blijft ook Van den Berg intrigeren. ,,Soms rin ik hjir en dan tink ik: hè jonge, wa bist dochs?”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct