'Wetterskip overvraagt': honderden boeren op de trekker naar Leeuwarden

FOTO ANP

Honderden trekkers rijden maandag naar het kantoor van Wetterskip Fryslân als boerenprotest tegen een ongekende belastingverhoging.

Het belastingtarief voor 237.000 hectare landbouwgrond (‘bemalen ongebouwd’) moet volgens het dagelijks bestuur van WF met 15,8 procent omhoog. Vorig jaar was het tarief al met 13,8 procent gestegen. Ten opzichte van 2018 zal het ontwerp-tarief voor 2020 dus bijna 32 procent hoger zijn.

,,Wylst it wetter de measte boeren boppe de lippen stiet en de molkpriis al tritich jier wakker itselde bleaun is’’, zegt de Tytsjerkster boerin Nynke Koopmans-van der Veen, die het bestuur van het Wetterskip vanavond zal toespreken.

400 trekkers

De animo voor de door Farmers Defence Force bedachte betoging is groot. Er hebben zich binnen twee dagen al meer dan vierhonderd trekkerrijders aangemeld. ,,Eins is it hiel soer dat it sa oanslacht. It is it bewiis dat it systeem fan de heechste kwaliteit foar de leechste priis speakrint’’, zegt Koopmans.

Tegenover de enorme lastenstijging staan voor de boer geen hogere inkomsten. ,,It gemak en de arrogânsje dêr’t it Wetterskip syn eigen falend finansjeel belied mei op in oar syn buordsje leit, liket nearne nei.’’

Lees ook: Nieuw boerenprotest op komst, gericht tegen Wetterskip Fryslân

Weerslag van de sleutel

Het waterschap wil volgend jaar 13,1 miljoen extra belasting innen. Daarvan zou 3 miljoen moeten worden opgehoest over de boerenhectares. Dat is de weerslag van de huidige verdeelsleutel, die 75,6 procent van de lasten aan burgers en woningeigenaren doorberekent, 24 procent aan de boeren en 0,4 procent aan natuurbeheerders.

De lichte belastingdruk op natuurhectares noemt Koopmans ,,bizar’’. De maatschappij schreeuwt wel om meer natuur, zo constateert ze. Maar als het op betalen aankomt geeft ze niet thuis en mag de kleine groep voedselproducenten er weer voor opdraaien. ,,De boeren akseptearje dat net langer. Se witte no al net mear hoe’t se it bedriuw rûn krije.’’