Wetterskip neemt zonnepanelen op rioolwaterzuiveringsinstallaties in gebruik

FOTO WETTERSKIP

De nieuwe zonnebronnen op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) van Wetterskip Fryslân zijn in gebruik genomen. Het is een eerste deel van in totaal 35.000 zonnepanelen die worden geplaatst.

GroenLeven heeft op acht locaties, namelijk Leeuwarden, Kootstertille, Damwâld, Drachten, Burdaard, Dokkum, Joure en Wolvega, zonnepanelen geplaatst. Die zonnepanelen wekken stroom op, waarop onder meer de rwzi’s van het Wetterskip kunnen draaien.

In 2020 wil het waterschap 40 procent van zijn totale energiebehoefte duurzaam opwekken, waardoor het zijn CO2-uitstoot vermindert met 13 procent.

Op nog vijf andere locaties moeten er nog panelen geplaatst worden: in Sneek, Warns, een andere rwzi in Joure, Gorredijk en Akkrum.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland