Wetterskip Fryslân knipt grote en ingewikkelde projecten voortaan in stukken en werkt het liefst alleen nog met technologie die zich al heeft bewezen.

De harde lessen die zijn getrokken uit het debacle met de eigen voornemens voor het duurzaam verwerken van rioolslib, zullen meteen worden toegepast op de plannen voor de versterking van de Waddendijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Dat zei dagelijks bestuurder Otto van der Galiën gisteravond in de adviescommissie van het waterschap. Aan het dijkproject van dik 300 miljoen euro wil het Wetterskip zich niet ook vertillen.

Voor de slibverwerking werd in 2018 46,3 miljoen euro gereserveerd. Daarvan moesten de rioolwaterzuiveringen in Leeuwarden en Heerenveen worden opgeknapt en zou in Heerenveen een vergistingsinstallatie worden gebouwd, waarmee volgens de nieuwste technieken alle biogas uit het slib zou worden geperst.

Omdat de kosten uit de bocht vlogen, trok het dagelijks bestuur onlangs de stekker uit het plan. Het opknapwerk in Leeuwarden en Heerenveen pakt zo duur uit, dat het beschikbare budget al op zou zijn voordat er aan de bouw van de nieuwe slibfabriek begonnen kan worden. Bovendien draait zo’n installatie (van zeker 20 miljoen euro) nog nergens naar tevredenheid.

De commissie noemde de gang van zaken ‘onthutsend’, bij monde van Yde Dijkstra (FNP) en Jan Dogetrom (50Plus). Grote twijfels zijn er over de wijze waarop het Wetterskip de staat van onderhoud van zijn gebouwen en installaties bijhoudt, spraken Carl Schultz (Geborgd Ongebouwd) en Henni van Asten (PvdA) uit. Vooral aan de zuivering van Heerenveen mankeert veel. Twee van de vijf zuiveringstanks zijn onherstelbaar lek en het veertig jaar oude gebouw waarin nu slib wordt verwerkt, is afgekeurd wegens brandgevaar. Het opknapwerk (voorzichtig geraamd tussen 27 en 38 miljoen euro) kan geen uitstel verdragen omdat inspectiedienst Fumo het Wetterskip op de huid zit. Otto van der Galiën zegt dat de situatie onder controle is. ,,As it ûnfeilich west hie, soe ik der jûn noch hinne gean en de doar op slot dwaan.’’

De commissie steunde de stappen die het dagelijks bestuur nu wil zetten. De aanpassing van de zuivering in Leeuwarden à 11,6 miljoen euro kan doorgaan. Voor het uitwerken van de Heerenveense klus wordt 2,5 miljoen euro opzij gelegd. De 900.000 euro die al in stilgelegde onderdelen is gestoken, wordt afgeschreven. Volgende maand hakt het algemene bestuur hierover knopen door.

Saillant aan de bijeenkomst was dat portefeuillehouder Van der Galiën in 2018 als algemeen bestuurder tegen het plan stemde. ,,Ik hie leaver sjoen dat ik it doe hielendal fout hân hie.’’ Voor commissielid Egbert Berenst (ChristenUnie) gold het omgekeerde. Hij bestierde in 2018 de zuiveringszaken in het dagelijks bestuur. Berenst: ,,Dit doet best een beetje zeer, ook voor mij persoonlijk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct