Wetterskip inspecteert deze week kwetsbare polderdijken

FOTO PIXABAY

Wetterskip Fryslân onderwerpt vanaf deze week 100 kilometer aan droogtegevoelige polderdijken aan een extra inspectie, gericht op scheuren, lekkages en schade aan de grasmat.

Het gaat om dijken in het veengebied en dijken rond de Friese meren die bijvoorbeeld door een groot peilverschil tussen de boezem en de achterliggende polder veel waterdruk ondervinden.

De aanleiding voor de inspectie neerslagtekort, gerekend vanaf april, dat op sommige plaatsen is opgelopen tot 180 millimeter.