Wetterskip: Beregen alleen in ochtend en avond om lokaal watertekort te voorkomen

Wetterskip Fryslân roept vanwege de aanhoudende droogte op om alleen te beregenen in de ochtend- en avonduren. Foto: niels de vries

Wetterskip Fryslân roept vanwege de aanhoudende droogte op om alleen te beregenen in de ochtend- en avonduren. Het neerslagtekort is door de toename van de watervraag gestegen van 180 naar 225 millimeter.

Wetterskip hoopt met deze oproep lokaal watertekort te voorkomen. Met hogere waterstanden in de poldersloten probeert Wetterskip regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Ook stuwen worden daarom hoger gezet.

De actuele grondwaterstand is door de neerslag in juli wel hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Het neerslagtekort neemt echter snel toe door de hittegolf van deze week.

In de westelijke helft van Friesland is het neerslagtekort het grootst. Het neerslagtekort is hier 50 millimeter hoger en zit daarmee op het niveau van 2018 en 1976.

Lees ook | Waarom zeewater geen oplossing is tegen de droogte