Jouke Jongsma stapt op als wethouder van Ooststellingwerf: 'It is myn ding net.' FOTO RENS HOOYENGA

Wethouder Jouke Jongsma stopt na ruim een jaar: 'Ik koe yn 'e riedseal mysels net wêze'

Jouke Jongsma stapt op als wethouder van Ooststellingwerf: 'It is myn ding net.' FOTO RENS HOOYENGA

Na een jaar en amper vier maanden treedt Jouke Jongsma terug als wethouder van Ooststellingwerf. ,,Ik koe yn ‘e riedseal mysels net wêze.’’

Toen Jouke Jongsma vorige week even geen piketdienst meer had, kon hij eindelijk naar Den Haag, naar een van zijn zoons. Om te klankborden. Om hem het dilemma voor te leggen waar hij al maanden mee worstelde: wil ik nog langer wethouder zijn?

Op de terugweg wist de 58-jarige inwoner van Donkerbroek definitief wat hij diep van binnen al langer voelde. Het was klaar.

Dinsdagavond diende Jongsma (Ooststellingwerfs Belang) zijn ontslag in als wethouder, nog geen anderhalf jaar na zijn aantreden.

Kort, misschien, maar lang genoeg om te beseffen dat het nooit een gelukkige combinatie zou worden, hijzelf en het wethoudersambt. Althans, het politieke deel van die functie.

Voor wie de voorbije tijd de politiek in Ooststellingwerf volgde, zal dat laatste geen verrassing zijn. Hoewel Jongsma, onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, verkeer en toerisme, stevig in zijn schoenen staat en verbaal vaardig is, maakte hij in het politieke debat zo nu en dan een kwetsbare indruk.

‘Yn ‘e riedseal koe ik mysels net wêze’

,,Yn ‘e riedseal koe ik mysels net wêze’’, zegt hij daar zelf over. ,,Om as wethâlder ergens te kommen, moatte jo bepaalde wegen bewandelje. Ik wol it leafst rjochttroch. Dat diplomatike, dy handichheid, dat fyn ik lestich.’’

Die worsteling manifesteerde zich in de politieke arena, zegt hij zelf. ,,Jo moatte der de hiele tiid om tinke wat jo sizze kinne en wat net. Ien wurdsje, ien fronste wynbrau kin al gefolgen ha. Jo rinne op aaien.’’

Het maakte hem onzeker. De zenuwen voor een raadsvergadering namen toe, hoe goed hij zich ook voorbereidde op zijn dossiers. ,,Der komme ommers altyd fragen dy’t jo net ferwachtsje.’’

In mei kwam het tot een flinke uitbarsting. Jongsma oogstte storm tijdens een debat over een ingenieus systeem om regenwater af te voeren, in de Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier, toen hij op de valreep liet doorschemeren dat het college ook goedkopere alternatieven tegen het licht had gehouden.

‘Op dy mominten rint it foar my fêst’

De raad steigerde, nam de wethouder onder vuur en het voorstel ging - voorlopig - van de agenda; het tegenovergestelde van wat Jongsma beoogde. ,,Op dy mominten rint it foar my fêst. Sitst yn in glêzen hûs, mar dan fielt it as in reagearbuiske. Dy nacht ha’k fuort net sliept.’’

Jongsma zocht en kreeg hulp van collegegenoten en ook van een externe deskundige, om met dergelijke situaties om te gaan. Om zakelijker te worden. Geslepener.

,,Hâld dy koart by de feiten en sis oars mar neat’’, luidde volgens hem de pointe van de ‘lessen’. ,,Mar dat is net sa maklik. En sa bin ik ek net. At in riedslid in fraach stelt, dan wolle jo antwurdzje, de boel ôfwikkelje. Oars wurdt it in keunstke.’’

De Donkerbroekster geeft toe dat hij zich totaal op dit deel van het wethouderschap heeft verkeken. Hij was tussen 2010 en 2014 nota bene zelf raadslid. ,,Mar hast werklik gjin idee hoe oars at it is oan de oare kant fan ‘e tafel.’’

Deze zomer, tijdens het reces waarin hij geen vakantie opnam, evalueerde hij de voorbije zestien maanden grondig, om vorige week de knoop door te hakken. ,,Dit is myn ding net.’’

home
net-binnen
menu