Werkstraf en voorwaardelijke celstraf geëist tegen oud-Statenlid Buisman

Het gerechtshof van Leeuwarden. Foto: Archief ANP/Catrinus van der Veen

In hoger beroep is woensdag opnieuw een werkstraf van 120 uur geëist tegen oud-Statenlid Pieter Buisman. De man uit Beetsterzwaag wordt verdacht van het verduisteren van provinciale subsidiegelden.

Bovendien eiste Advocaat-Generaal (AG) Leo den Hollander van het Gerechtshof ook nog vier maanden voorwaardelijke celstraf, met een proeftijd van twee jaar, voor de man die zich in 2014 afscheidde van de PVV.

Buisman werd in februari 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. De rechtbank achtte bewezen dat het oud-Statenlid ruim 17.000 euro had verduisterd. Dat geld was bedoeld als vergoeding voor een fractiemedewerker, nadat Buisman een eenmansfractie was geworden. Begin 2014 had Buisman zich afgescheiden van de PVV-fractie, na de ‘minder Marokkanen’-uitspraken van Geert Wilders. Het Statenlid had het geld echter overgemaakt naar zijn privérekening.

Statenlid mag niet eigen fractie ondersteunen

Hij stelde dat hij niet voldoende tijd had gehad om een medewerker te zoeken en in feite zijn eigen medewerker was geweest. Dat is in strijd met de provinciewet: een Statenlid mag niet zijn eigen fractie ondersteunen. De provincie Fryslân deed aangifte van verduistering toen Buisman weigerde het geld terug te betalen. De bestuursrechter besliste dat Buisman het geld toch terug moest betalen. Ook daar ging het oud-Statenlid niet mee akkoord.

Hij tekende bezwaar aan en procedeerde door tot aan de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. De Raad van State besliste in januari 2018 dat Buisman alles terug moet betalen. Volgens Den Hollander is dat nog steeds niet gebeurd. Na de veroordeling door de rechtbank ging Buisman in hoger beroep. In juni 2018 stond de zaak voor het eerst op de rol bij het gerechtshof. Toen besloot het hof tot aanhouding omdat Buisman vlak voor de zitting een nieuwe advocaat had gevonden.

Vervolgens werd de zaak nog eens tot twee keer toe aangehouden, in januari en oktober vorig jaar. Ditmaal omdat Buisman zou kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Inmiddels is ook wel duidelijk dat de man daadwerkelijk ziek is. Toch honoreerde het hof woensdag niet een hernieuwd aanhoudingsverzoek van advocaat David Nieuwenhuis. Het is volgens de raadsman nog steeds slecht gesteld met de gezondheid van Buisman. Hij zou vanwege de medische situatie niet in staat zijn geweest om zich op de zitting voor te bereiden. Omdat zijn cliënt wel degelijk zijn zegje wil doen, verzocht de advocaat opnieuw om uitstel. Daar ging het hof deze keer niet in mee.

Voorbeeldfunctie

Bij de veroordeling in de strafzaak had de rechtbank er rekening mee gehouden dat Buisman als gevolg van de negatieve publiciteit rond zijn persoon zowel privé als in politiek opzicht beschadigd is geraakt. Die overweging was bij de AG niet in goede aarde gevallen. Juist omdat Buisman als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie heeft, zou hij zich als laatste schuldig mogen maken aan dit soort strafbare feiten, stelde Hollander. De door de rechtbank opgelegde voorwaardelijke werkstraf deed volgens de AG geen recht aan de ernst van de feiten.

Nieuwenhuis stelde dat de enig juiste uitkomst van de strafzaak volgens Buisman het zogeheten rechterlijk pardon had moeten zijn: een schuldigverklaring zonder straf. Buisman zou wel degelijk op zoek zijn geweest naar iemand die hem kon ondersteunen, maar hij kon niemand vinden die gekwalificeerd was. Volgens Nieuwenhuis kon zijn cliënt zich niet aan de indruk onttrekken dat zijn – voormalig- lidmaatschap van de PVV een rol heeft gespeeld bij de strafvervolging.

Het hof doet op 4 maart uitspraak in de zaak-Buisman.

Lees ook | Buisman wil provincie geld niet terugbetalen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland