Werkgroep: snelle spoorlijn Groningen-Drachten-Randstad kost nog geen 3 miljard

NS heeft deze Cordadia Stream trein van Alstom, die 200 km/uur rijdt, besteld voor de spoorlijnen Amsterdam- Breda en Den Haag - Eindhoven. Foto Alstom

De Noord-Nederland zo lang gekoesterde rechtstreekse spoorlijn naar Lelystad is minder duur en dus rendabeler dan gedacht.

Dat stelt het nieuwe spoorplan NoordLink. ,,De aanleg kost 2,8 miljard euro’’, zegt mede-opsteller Daniël de Ruig. ,,We hopen dat dit nieuwe idee de hele discussie over de Zuiderzeelijn in een ander daglicht zet.’’

Hij is een van de vrijwilligers die zich binnen de werkgroep Spoor in Friesland, inzetten voor spoorverbindingen in het Noorden. Net als de plannen voor de Zuiderzeelijn in de jaren ‘80 en rond 2006, gaat de route van Groningen via Leek, Drachten, Heerenveen en Emmeloord naar Lelystad. Leeuwarden wordt via Heerenveen aangesloten. Het Centraal Planbureau sprak in 2006 over 4 tot 9 miljard euro aanlegkosten. De werkgroep heeft de procedure en de grondaankopen niet bij de berekening meegenomen. Ze schat de bouwtijd op tussen 5 en 7 jaar.

Wat is het geheim?

,,Het geheim van NoordLink zit in de aanleg van gewoon spoor, dus géén hogesnelheidslijn (hsl), en een efficiëntere opzet van de treindienst. Die organiseren wij met twee echte intercity’s per uur en een soort sneltrein die tweemaal per uur op alle stations stopt’’, aldus De Ruig.

Volgens hem kunnen treinen over nieuw gewoon spoor 200 km/uur rijden. Dan is geen hsl-snelheid, maar wel veel sneller dan de 140 km/uur van nu. ,,De Hanzelijn naar Zwolle is ook al voor die snelheid gebouwd. Harder hoeft niet. De kortere afstand en 200 km/uur scheelt al een uur tussen Groningen en Schiphol.’’

Wat moet er gebeuren?

aanpassen verschillende op- en afritten van de A7 en de A6, waar de spoorbaan naast komt te liggen

tunnel van 3600 meter onder Hoogkerk (tussen Bangeweer en Westpoort)

viaduct bij Midwolde/ Pasop (spoor gaat van noordzijde naar zuidzijde A7)

stations in Leek, Drachten, Heerenveen Zuid (bij de A32) en Emmeloord

boog om natuurgebied Oranjewoud (eventuele tunnel zit niet in de berekening)

verbinding bij Heerenveen Zuid met spoorlijn Leeuwarden - Meppel

brug (1200 meter) bij de passage van klaverblad Emmeloord

tunnel van 3 kilometer onder het Ketelmeer

brug over de A6 bij Swifterband

Kans voor huidige stations

De plannenmakers handhaven de huidige verbindingen van Leeuwarden en Groningen naar Zwolle. Ook voor de Hanzelijn hebben de initiatiefnemers een plan klaar. Kleinere stations zoals Haren Hoogeveen of Wolvega kunnen via die lijn ook een rechtstreekse verbinding met de Randstad krijgen. Voor treinverkeer naar Hamburg is het spoor ook geschikt (,,Moet Duitsland ook investeren’’). De Ruig is vooral blij dat het spoor robuuster wordt. ,,Nu het Noorden voor alle treinverkeer onbereikbaar als er een storing is bij Meppel.’’

De Ruig is overtuigd van het succes van de Zuiderzeelijn nieuwe stijl. ,,Een verdubbeling van het spooraanbod lijkt misschien veel, maar het is beslist geen overkill. Hier is al zo lang zo veel vraag naar. Het zal veel nieuwe reizigers opleveren en mensen uit de auto halen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland