Wegvangen steenmarters helpt weidevogels: provincie wil proef uitbreiden

Steenmarter in het veld

Bij wijze van proef zijn dit jaar tien steenmarters rondom Aldeboarn gedood. Er zijn daardoor minder weidevogelnesten leeggeroofd. De provincie wil de proef uitbreiden naar andere gebieden.

Het wegvangen van steenmarters in weidevogelgebieden lijkt volgens de provincie Fryslân een kansrijke maatregel om weidevogels te beschermen. De provincie heeft daarom nu subsidie bij het rijk aangevraagd om ook op andere plekken de strijd tegen de steenmarter te kunnen aangaan.

Uit onderzoek van de provincie Fryslân in 2017 bleek dat rondom Aldeboarn de steenmarter veruit de grootste rover van weidevogelnesten is. Steenmarters mochten daarom in de periode van 7 maart tot en met 30 juni 2018 weggevangen worden.

Minder leeggeroofde nesten

Dit heeft ertoe geleid dat het aantal nesten dat door steenmarters werd leeggeroofd daalde van 55 procent in 2017 naar 35 procent in 2018.

(tekst gaat verder onder de video )

loading  

In totaal zijn er tien steenmarters weggevangen. Twee steenmartervrouwtjes met jongen zijn met rust gelaten; zij waren tijdens de onderzoeksperiode ook aanwezig in het gebied.

Martervrouwtjes

De nestoverleving, het aantal kuikens dat daadwerkelijk overleeft, is in vergelijking met 2017 met slechts 7 procent gestegen van 39 procent naar 46 procent. Dit komt waarschijnlijk door de twee zogende steenmartervrouwtjes en een vos die in het gebied jaagden op nesten en kuikens.

Het effect van het wegvangen van de steenmarters is daardoor minder zichtbaar. Toch is er sprake van een duidelijke daling van predatie van weidevogelnesten door steenmarters.

Ook vos groot probleem

In 2017 waren de steenmarter en vos ook de belangrijkste predatoren van weidevogelnesten rondom Aldeboarn. In 2017 was het aandeel van de steenmarter groter dan dat van de vos. In 2018 had de vos juist het grootste aandeel.

Zonder de predatie door de twee steenmartervrouwtjes en de vos zou de nestoverleving 90 procent zijn geweest, mits deze nesten niet op een andere manier verloren waren gegaan.

De territoria van steenmarters zijn gedurende het broedseizoen vrij stabiel. De territoria van de weggevangen steenmarters werden tijdens het broedseizoen ook niet overgenomen door soortgenoten uit naastgelegen gebieden.