Weerstand nachttoerisme Zwarte Haan heikel punt in Waadhoeke

De dijkopgang bij Zwarte Haan. AFBEELDING GOOGLE STREETVIEW

Het wordt een hele toer om nachttoerisme bij Zwarte Haan te realiseren. Volgens wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke willen de bewoners er geen enkele toerist zien.

In het kernteam van de gemeente werd dinsdag de nota Recreatie en Toerisme behandeld die de titel ‘Beleef Waadhoeke’ heeft meegekregen. Een ambitieuze nota die inzet op 30 procent meer bestedingen door de toerist in 2024. Het bedrag moet van 13,5 miljoen euro naar 17,5 miljoen euro gaan.

'Hele toer'

Een van de pijlers waarop Waadhoeke samen met Keunstwurk inzet is het nachttoerisme dat bevorderd moet worden door een sterrenkijkschuur op Zwarte Haan. De gesprekken daarover met omwonenden zijn gaande, maar volgens De Pee wordt het een hele toer om daar uit te komen. Het college moet er dan ook nog een besluit over nemen.

Hanna van der Werff van SAM vroeg in het verlengde hiervan aandacht voor de relatie tussen toenemend toerisme en de inwoners. Zij wees erop dat de Oudebildtdijk nu al ,,piept en kraakt’’ onder de verkeersbewegingen. Toeristen naar die hoek trekken, maakt dat alleen maar erger. Franeker moet ook meer parkeerruimte bieden zodra het Planetarium Unesco Werelderfgoed wordt, waarschuwde zij. Dat Planetarium trekt overigens tweederde van het totaal aantal bezoekers dat de stad aandoet.

Voor uitvoering van de toerismenota is volgens het bureau dat de gemeente begeleidde twee jaar lang een halve arbeidsplaats nodig. Dit betekent in 2020 en 2021 twee keer 45.000 euro. Het college heeft hiervoor niet meer dan 25.000 euro per jaar kunnen vinden.

Voorwaarden

Ambities zijn mooi, constateerde Hans Nauta van de FNP, maar er missen nogal wat noodzakelijke voorwaarden. Zo is er in de hele gemeente geen fietsverhuur. Dat zou samen met Empatec opgezet kunnen worden, opperde hij. Gemeentebelangen mist de aandacht voor sportvisserij.

Ondernemer Piet Homminga van recreatiepark Bloemketerp is tegen een extra ambtenaar. Hij heeft liever dat de gemeente soepeler samenwerkt met de ondernemers en helpt als er plannen zijn. Diverse plannen van hem sneuvelden mede omdat hij geen steun van Waadhoeke kreeg.