Weer februari: de strenge vorst maakt plaats voor de 'Ierse winter'

Februari was uitermate nat. Zo ook in Heech waar de plaatselijke jeugd zaterdag besloot zelf een ondergelopen fietspad met sneeuwschuivers weer begaanbaar te maken. FOTO JIKKIE PIERSMA

Nog nooit viel er in februari zoveel regen in onze provincie: driemaal zoveel als normaal. Daarbij was het onstuimig en buitengewoon zacht.

De herfst werd met nog een maand geprolongeerd en winterweer bleef ver buiten beeld in februari. Na een paar droge dagen van 5 tot 9 februari gaf storm Ciara tijdens het tweede weekeinde het startschot voor een onafzienbare reeks van depressies en storingen. Die werden met een strakke westelijke stroming vanaf de oceaan aangevoerd en zorgden voor een bijzonder herfstig weertype met veel wind en regen, waarbij het kwik soms tot boven de 10 graden opliep.

Vooral het weekendweer viel ten prooi aan actieve depressies. Nadat Ciara de wind aan de kust tot kracht 10 had laten aanzwellen, dumpte Dennis een week later op veel plaatsen meer dan 30 millimeter regen. In Laaksum werd zelfs 40 millimeter etmaalregen gemeten, wat een verbetering betekende van het oude record uit 1966 (Joure, 39 mm).

Nieuw record

Het wisselvallige weer hield onverminderd aan en ook rond de 23ste werden de regenmeters goed gevuld en waaide het er op los. Februari eindigde in stijl met nog eens 15 tot 20 millimeter in de schrikkelnacht. Het provinciaal neerslaggemiddelde kwam uit op liefst 161 millimeter tegen 53 normaal. Dat was nog nooit eerder voorgekomen. Het oude record bedroeg 145 millimeter in 2002. Toen viel in Haulerwijk 176 millimeter, maar ook dat record ging voor de bijl. In Oppenhuizen werd in totaal 194 millimeter afgetapt.

Doordat de wind vooral uit het zuiden of zuidwesten waaide, bleef de temperatuur ver boven normaal. Vorst kwam op sommige plaatsen helemaal niet voor en elders was sprake van hooguit één vorstdag: de 5de. Normaal varieert het aantal vorstdagen van elf aan de kust tot veertien in het binnenland. Het Friese temperatuurgemiddelde kwam uit op 6,5 graden Celsius tegen 2,7 normaal. Daarmee was het zelfs nog zachter dan vorig jaar, toen februari in lentesfeer eindigde. Sinds 1900 is er maar één sprokkelmaand warmer geweest en dat was in 1990, eveneens een stormachtige herfstmaand.

De zon scheen op de vliegbasis Leeuwarden 66 uren tegen 88 normaal. Het was de somberste sprokkelmaand in elf jaar. In 2009 werden maar 53 zonuren geregistreerd.

Geen vorst, geen sneeuw

Het meest in het oog lopende kenmerk van deze winter (december/januari/februari) was het nagenoeg ontbreken van vorst en sneeuw. Het wintergevoel was volkomen afwezig. De hele winter vroor het nergens in de provincie meer dan 4 graden en dat is een unicum. Leeuwarden telde maar 7 vorstdagen tegen 39 normaal. Dat betekent een nieuw laagterecord. In 2014 waren het er negen. Laaksum en Vlieland kwamen zelfs niet verder dan twee vorstdagen.

IJsdagen kwamen nergens voor en het koudegetal (de som van alle etmaalgemiddelde temperaturen onder nul met weglating van het minteken) bedroeg 0,0 wat zelfs in de slapste winters tot nu toe niet is voorgekomen. De zachtste winter van de laatste driehonderd jaar, 2007, kwam nog tot een koudegetal van 1,4. De afgelopen winter was met gemiddeld 6,1 graden (normaal 2,9) op een na de zachtste ooit. Het was al de zevende te zachte winter op rij.

Het Friese neerslaggemiddelde bedroeg 285 millimeter tegen normaal 206. Het was daarmee niet alleen de zachtste, maar ook de natste winter sinds 2007 (301 mm). De meeste neerslag viel in Dronryp (335 mm) en het droogst was het in Makkum (247 mm). Natte sneeuw viel alleen in de laatste februariweek, maar wit werd het nergens.

De zon scheen op de vliegbasis 180 uren tegen 200 normaal. Voor een grijzere winter moeten we dertien jaar terug: 2007 kwam op 162 uren zon.

Veel regen, weinig zon en nauwelijks vorst; het was een „Ierse” winter en daarvan komen er steeds meer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland