Websites met .frl amper gebruikt

Verreweg de meeste sites met het Friese achtervoegsel .frl zijn ‘slapend’. Achter slechts 2,5 procent van de domeinnamen zit daadwerkelijk een actieve website.

Exact een jaar geleden werden de .frl-domeinnamen voor iedereen beschikbaar. Een paar maanden eerder, begin februari 2015, kon de Friese extensie al worden aangevraagd.

Na een jaar is duidelijk dat bijna alle .frl-sites in de sluimerstand staan. Van de 14.300 geregistreerde .frl-namen zijn er bij 357 ook echt actieve websites in de lucht, zo blijkt uit gegevens van het Groningse softwarebedrijf Dataprovider. Dit is een score van 2,5 procent.

Gedeputeerde Sietske Poepjes, groot voorstander van het gebruik van het achtervoegsel, twijfelt aan de cijfers van Dataprovider. Ze heeft navraag gedaan bij mijndomein.nl (het bedrijf achter de extensie) en heeft daar vernomen dat 39 procent van de Friese domeinnamen inactief is en dus 61 procent actief.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland