Op de laatste examendag stond Fries op het programma. Op het Drachtster Lyceum verliep de voorbereiding niet voor alle leerlingen probleemloos.

Hij lag nog lekker te slapen toen hij dinsdagochtend rond negen uur door heit werd gewekt. Iemand van school had gebeld: het eindexamen Fries stond op het punt van beginnen, maar ze misten Espen Postma nog.

Nog even oefenen

,,Dat wie wol efkes skrikke”, zegt de achttienjarige vwo’er na afloop van zijn examen in het Drachtster Lyceum. Hij had helemaal in z’n hoofd dat hij pas ‘s middags hoefde te komen. ‘s Ochtends had hij nog even goed willen oefenen. Vanwege zijn baantje bij de Praxis had dat er de dagen ervoor nauwelijks in gezeten.

Dat oefenen werd ‘m niet meer. De Drachtster scholier sprong meteen op de fiets en meldde zich om 9.10 - tien minuten te laat - in de examenzaal. Dat was gelukkig nog ruim op tijd om toegelaten te worden; dat mag tot uiterlijk een half uur na aanvang.

Het examen zelf vond hij eigenlijk niet zo’n probleem. Ja, het was even schakelen omdat hij zó uit bed de examenzaal in moest. ,,De earste pear sinnen wie it wol wennen. Mar dat is einliks ek altyd wol wat sa.” De drie teksten met bijbehorende vragen was hij in ieder geval al vrij snel door. ,,Mar ek al krij ik in fjouwer, dan slagje ik noch wol.”

Gaat goed met de animo

In totaal deden gisteren zo’n zestig havo- en vwo-scholieren eindexamen Fries, verspreid over normaliter vier of vijf scholen in de provincie. Op het Drachtster Lyceum, onderdeel van OSG Singelland, waren dat er veertien.

Volgens docente Ans Wallinga gaat het best goed met de animo voor het vak, al schommelt het aantal examenleerlingen altijd wel wat. ,,Mar ik haw wol it idee dat it gestaach wat oprint. Ik bin hjir no in jier of tsien en yn myn earste jier wienen der yn totaal acht.”

Spelling is verbeterd

Waar bij het eindexamen vooral tekstbegrip werd getoetst, zeggen veel leerlingen dat ze vooral wat spelling betreft veel hebben opgestoken van de drie uren Fries die ze wekelijks kregen. Bij het appen bijvoorbeeld, zegt Eline Schievink (18) uit Drogeham. ,,Earst die ik it altyd sa: hoe’tst it seist, skriuwst it ek. No let ik der wol mear op. Witst de basis.” Ze noemt als voorbeeld een voorzetsel als ‘fan’. ,,Dat skreau ik earst faak yn de Nederlânske foarm.”

Docente Wallinga weet niet hoeveel van haar leerlingen in hun vervolgopleiding iets doen met het Fries, al is er sowieso één die de RUG-studie minderheidstalen wil volgen. Volgens Wallinga is het belang van het schoolvak ook veel breder dan dat. Zo gaan twee leerlingen logopedie studeren. Ook in dat vak, zegt ze, kan het een pre zijn als je goed thuis bent in de Friese taal en cultuur.

Maar nu eerst wachten op de examenuitslagen. Havist Timo Postma (18) uit Drachten heeft er wat Fries betreft wel vertrouwen in. Het scheelt een hoop dat hij het ook thuis elke dag spreekt. ,,By Ingelsk moat ik altyd in hiel protte wurden opsykje. Hjir haw ik oer alle trije teksten miskien ien wurd opsocht. Dat jout wol fertrouwen datst wol op tiid klear bist. Oars raffelst it dochs wat mear ôf.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Eindexamens
Onderwijs
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct