Waarom er in Friesland steeds meer natuurterrein bijkomt

De natuurterreinen in Friesland zijn in drie jaar tijd met 2855 hectare gegroeid. Hoe kan dat?

De Friese natuur zit wat omvang betreft in de lift, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het bodemgebruik in Nederland. Tussen 2012 en 2015 kwamen er 7,5 procent meer Friese hectares natuur bij. Landelijk was die groei maar 1,8 procent.

Het zijn de meest actuele cijfers, omdat het bodemgebruik in Nederland maar elke twee of drie jaar in kaart wordt gebracht. Dat gebeurt onder meer met hulp van luchtfoto’s.

De groei van natuurhectare’s gaat hand in hand met de daling van het areaal landbouwgrond. Steeds meer boerenland wordt volgens het CBS omgevormd tot waterspaarbekkens of natte, moerasachtige natuur. Tegen de 2855 extra hectares natuur in Friesland staat inderdaad een afname van 2113 hectare agrarische grond.

Meer droog dan nat

Opvallend is wel dat de groei in Friesland vooral te zien is bij de open ‘droge’ natuurgebieden (heide, graslanden, zandverstuivingen).

De open natte natuur (wetlands, moeras, kwelders) is veel minder in omvang toegenomen. Landelijk groeit juist de natte natuur harder dan de droge natuur.

Het betekent dat Friesland voor het eerst sinds 2008 weer meer hectares droge open natuur kent dan open natte natuur. Het CBS noemt Schiermonnikoog als voorbeeld: door verzanding zijn gebieden met natte natuur daar zo droog geworden dat ze nu ook als droog worden geregistreerd.

‘Half Rijsterbos’ verdwenen

De nieuw gecreëerde natuur gaat meestal wel ten koste van de Friese bosgebieden. Ten opzicht van 2012 is er 82 hectare Fries bos verdwenen, een omvang die vergelijkbaar is met de helft van het Rijsterbos.

Vooral in Ooststellingwerf en Opsterland is veel bos gekapt. Tegelijk is het aantal hectares open natuur in deze gemeenten sterk gegroeid.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement