Waar de naam Afsluitdijk valt, klinkt het woord vertraging. Provincie Fryslân meldt nieuwe tegenvallers

De Afsluitdijk. Foto: Marcel van Kammen

Waar de naam Afsluitdijk valt, klinkt het woord vertraging. De tegenvallers bij de versterking van de Afsluitdijk hebben gevolgen voor de aanleg van vismigratierivier.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moest in het najaar in de Tweede Kamer een rekenfout van Rijkswaterstaat erkennen. Voor het ontwerp van het nieuwe spuisluizencomplex gebruikte Rijkswaterstaat verkeerde en onvolledige gegevens. Er bleek een nieuw ontwerp nodig. De renovatie van de Afsluitdijk loopt daardoor drie jaar vertraging op. Pas in 2025 kan het project worden opgeleverd.

De fout heeft gevolgen voor de provinciale plannen op de Afsluitdijk. De aanleg van de vismigratierivier is later klaar, schrijft gedeputeerde Avine Fokkens aan Provinciale Staten. Omdat de provincie met werkzaamheden moet wachten totdat Rijkswaterstaat en consortium Levvel klaar zijn met hun werkzaamheden aan de Afsluitdijk, komt de deadline door de gemelde vertraging in het gedrang. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor de afgegeven natuurvergunning.

Fokkens hoopt het werk ,,in elkaar te schuiven’’ om niet te veel tijdverlies op te lopen. Wat de exacte gevolgen zijn, durft ze nog niet te stellen. Wel wijst ze op ,,financiële consequenties’’ omdat het project langer loopt. Hoe groot de tegenvaller is en wie dat betaalt, zegt de gedeputeerde nog niet. ,,Dat hangt van de gesprekken met Rijkswaterstaat en Levvel af.’’

Tegenvaller met bagger op ‘lucratief traject’

Fokkens heeft meer slecht nieuws voor Provinciale Staten. De provincie Fryslân rekende op papier op 10 miljoen euro uit de verkoop van baggerzand uit de vaargeul tussen Kornwerderzand tot de kruising met de vaargeul Urk-Den Oever.

Een bedrijf heeft echter een vergunningaanvraag bij Rijkswaterstaat ingediend om een deel van de vaargeul te baggeren. Rijkswaterstaat mag die aanvraag niet weigeren, waardoor de provincie het te baggeren zand op ,,een van de meest lucratieve trajecten’’, zoals ze het zelf ziet, niet kan verkopen. De kans is aannemelijk dat de provincie een deel van de 10 miljoen euro misloopt.

Provincie steunt lobby bedrijfsleven voor verbreding sluis Kornwerderzand

Al eerder meldde Fokkens dat het haar niet lukt om marktpartijen te verleiden mee te betalen aan de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand. Ze steunt de lobby die vanuit het bedrijfsleven is gestart om bij het rijk geld los te peuteren. Daarbij moet de gedeputeerde ook standaard een disclaimer plaatsen: loopt die lobby op niets uit, dan ,,is de verwachting dat de marktbijdrage fors lager uitvalt dan de door de markt toegezegde 26,5 miljoen euro en zal gezocht moeten worden naar aanvullende middelen, wil er nog zicht blijven op een verruimde sluis’’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Afsluitdijk