Waaksma en De Jong alsnog in beroep tegen gunning taxivervoer Noordoost

Busjes van Taxi Waaksma halen kinderen op bij De Twine in Dokkum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Taxibedrijven Waaksma uit Kootstertille en De Jong uit Ee stappen alsnog naar de rechter vanwege de gunning voor het WMO- en leerlingenvervoer.

De bedrijven laten weten niet tevreden te zijn met de gunning zoals die half september bekend werd gemaakt. Bij het leerlingenvervoer kreeg Waaksma bijna eenderde van de ritten en viel De Jong helemaal buiten de boot. Bij het WMO-vervoer kreeg Waaksma slechts een klein deel van de ritten en krijgt De Jong alleen op afroep ritten toebedeeld.

Het was de tweede aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in Noordoost-Friesland; de eerste aanbesteding moest over omdat Waaksma met succes in beroep ging. Het bedrijf – dat toen helemaal buiten de boot viel – had twijfels over de aanbesteding. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de gemeenten fouten hadden gemaakt bij de beoordeling van de inschrijvingen.

Ongeldig ingeschreven

Het pijnpunt in de nieuwe gunning zit hem volgens Waaksma en De Jong in het feit dat taxibedrijven Dorenbos en VMNN – aan wie ook percelen zijn gegund – op het punt staan te fuseren en in feite dus één bedrijf zijn. Volgens Waaksma en De Jong hebben die twee bedrijven dus ongeldig ingeschreven. Voor Waaksma betekende de nieuwe gunning alsnog een verlies van zo’n 75 procent van het vervoer in de regio. ,,Dat heb ik maar te slikken’’, zei hij daarover in september.

Wethouder Pytsje de Graaf laat weten dat de spelregels bij de nieuwe gunning gevolgd zijn, ,,It liket der op dat Waaksma en De Jong it dreech fine om it oan oaren te gunnen. De finansjele belangen binne oan alle kanten grut. Wy meitsje ús no foaral soargen oer de minsken dy’t dit echt rekket: de kliïnten en de sjauffeurs. Sy sitte no wer yn in ûnwisse situaasje. We hoopje dat dat sa koart mooglik duorret. We sille no earst de stikken lêze.’’

Vrees voor personeel

Taxidirecteur Rienk Waaksma vreest met de nieuwe gunning voor zijn personeel; nieuwe vervoerders hoeven hen niet noodzakelijkerwijs over te nemen. Directeur Durk de Jong van Taxi De Jong: ,,By ús giet it net sasear om it personiel. Wy binne mar in lyts famyljebedriuw.’’ Ook voor De Jong betekent het desalniettemin een teruggang in ritten.

Na de gunning zijn er volgens De Jong nog gesprekken geweest met de commissie die de aanbesteding heeft beoordeeld. Die gesprekken belandden volgens de taxidirecteur uiteindelijk in een patstelling, waarna de gang naar de rechter is gemaakt. De zaak dient op 13 november in Den Haag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Taxi Waaksma