Waadhoeke geeft voorschot op bouw mfc Berltsum

Om los te kunnen met de plannen voor het 1.737.500 euro kostende multifunctioneel centrum in Berltsum heeft de stuurgroep een voorschot van 67.155 euro nodig van de gemeente Waadhoeke.

Het college is bereid dit bedrag te geven als voorschot op het al toegezegde subsidiebedrag van de voormalige gemeente Menameradiel .

Die gaf zowel een bijdrage van 513.333 euro als een lening van 513.333 euro. Onder voorwaarde dat de bouw pas begint als de financiering rond is.

Bij de stuurgroep ontbreekt een toezegging voor een bijdrage van 150.000 euro, maar de groep wil verder met de realisatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland